Begrenset Garanti 

Bellman & Symfons Begrenset Garanti

Denne garantien gjelder for produkter (hvert “Produkt”) laget av Bellman & Symfon AB (“Bellman & Symfon”). Bellman & Symfon garanterer (“Begrenset Garanti”) at produktet er fritt for defekter i materialer og utførelse på kjøpstidspunktet fra en autorisert forhandler av sluttbrukeren (“Kunden” eller “De”).

Hva dekker garantien

Alle material- eller fabrikasjonsfeil. Denne begrensede garantien dekker produktets funksjonalitet ved normalt, tiltenkt bruk i et miljø iht. brukermanualen eller garantimappen. Garantien dekker ikke feil forårsaket av feilaktig eller urimmelig bruk eller vedlikehold, for eksempel ulykke, for mye fuktighet, feil pakking, lynnedslag, strømstøt, forsømmelse, misbruk, uautorisert demontering eller forurensning uansett årsak, endringer som ikke er autorisert av Bellman & Symfon. Denne begrensede garantien dekker reparasjon eller bytte av proukdtet men Bellman & Symfon’ dekker verken transportkostnader, fjerning eller installason av produktet.

Hvor lenge

Med minder annet er angitt i dokumentasjonen levert ved kjøpstidspunktet, er garantiperioden 24 måneder for produktene* (eskl. batterier). Nasjonale forskrifter kan bestemme en annen garantiperiode. Garantiperioden begynner ved fakturerig av produktet til kunden. Garantiperioden opphører umiddelbart hvis proudktet er blitt reparert av personer/bedrifter som ikke er autorisert av Bellman & Symfon, eller hvis serienummeret er blitt fjernet fra produktet.

Hva gjør Bellman & Symfon

Hvis Bellman & Symfon mottar, under garantiperioden, melding om feil på et produkt som dekkes av Bellman & Symfons garanti, vil Bellman & Symfon innenfor rimelig tid, (a) reparere feilen kostnadsfritt, ved å bruke nye eller renoverte reservedeler, (b) erstatte produktet (c) refundere hele kjøpet av produktet. Reparasjonstid kan variere fra land til land og avhenger av tilgjengelighet av reservedeler og transport. Alle feilaktige deler blir Bellman & Symfons eiendom. Bellman & Symfon har ingen plikt til å reparere, erstatte eller refundere før kunden har returnert produktet til en autorisert forhandler. Erstatningsproduktet blir ny eller som ny, med de samme funksjonene som produktet som erstattes. Reparasjoner utenfor garantitiden eller reparasjones som ikke dekkes av denne garantien vil bli gjenomført kun etter kundens samtykke.

Hvordan bestille service

Ved produktfeil, vennligst gjør følgende:

  1. Les brukermanualen for å finne feilen og evt. løsning.
  2. Hvis problemet ikke løses, ta kontakt med den autoriserte forhandleren hvor De kjøpte produktet og beskriv feilen.
  3. Hvis nødvendig, vil den autoriserte forhandleren bestille reparasjon elle produkterstatning kun ved å vise original faktura. Betingelser for reparasjon eller erstatning er underlagt leveringsbetingelser mellom Dem og den autoriserte representanten i den grad de ikke er dekket av denne begrensede garantien.

Hvis du sender produktet er verken Bellman & Symfon eller den autoriserte representanten ansvarlige for skader som kan oppstå under transport av produktet.Vi anbefaler å ta ut batteriene og bruke orignal emballasje når man skal sende produktet.

Andre rettigheter

Denne begrensede garantien påvirker ikke Deres obligatoriske rettigheter. Garantien gir Dem rettigheter som er underlagt bestemte betingelser. De kan ha andre obligatoriske, lovpålagte rettigheter avhengig av hvor produktet ble kjøpt. Denne begrensende garantien påvirker ikke slike juridiske rettigheter og utelukker ikke juridiske rettsmidler De måtte ha under loven.

Begrensninger av garanti og ansvar

Det maksimale ansvaret til Bellman & Symfon skal ikke overstige kjøpesummen som du opprinnelig betalte for produktet. Bellman & Symfon skal ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader forårsaket av brudd på noen uttrykte eller underforståtte garantier. Enhver underforstått garanti for salgbarhet eller egnethet til formål er begrenset til varigheten av garantiperioden ovenfor. Garantien dekker heller ikke Guds handlinger, som brann, flom, orkaner og tornadoer. Denne garantien kommer i tillegg til dine lovfestede rettigheter som forbruker. Bellman & Symfon gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, skriftlig eller muntlig, inkludert den for salgbarhet eller egnethet for noe bestemt formål, med hensyn til batteriet. Garantien ovenfor kan ikke endres unntatt skriftlig signert av begge parter. Garantiperioden opphører umiddelbart dersom produktet repareres eller modifiseres av personer/bedrifter som ikke er autorisert av Bellman & Symfon, eller hvis serienummeret av en eller annen grunn er fjernet fra produktet eller ødelagt.

*Garantiperioden for reservedeler listet nedenfor er 3 måneder med mindre nasjonale forskrifter bestemmer noe annet.
Art. Nr. BE9229 / BE9233 / BE9147 / BE9129 / BE9127 / BE9126 / BE9125 / BE9124 / BE9122 / BE9159 / BE9161 / BE9250 / BE9251 / BE1260 / BE9253 / B9199 / BE9200 / BE9075 / BE9023 / BE1270 / BE1271 / BE1272 / BE1520 / BE1510 / BE9026 / BE9175