Brukervilkår 

VENNLIGST LES BRUKERVILKÅRENE nøye før du bruker dette Nettstedet (‘Nettstedet’). Disse brukervilkårene gjelder for alle besøk og bruk av Nettstedet, dvs. innhold, informasjon, anbefalinger og/eller tjenester som er tilbudt på Nettstedet. Ved å bruke Nettstedet, godtar du innholdet i Brukervilkår og andre lover eller regler som gjelder Nettstedet, internett, og/eller World Wide Web. Hvis du ikke godtar disse Brukervilkårene fullstendig, vennligst forlat Nettstedet.

Eierskap av innholdet

Nettstedet eies og driftes av Bellman & Symfon AB. All innhold vist på Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikker, bilder, tegninger, bevegelige bilder, lyd, illustrasjoner og programvaren ("Innhold"), eies av Bellman & Symfon AB og/eller bedrifter i konnsernet (i dette dokumentet ‘ Bellman & Symfon), deres lisensinnhavere og/eller innholdsleverandører. Alle elementer på Nettstedet inkludert, men ikke begrenset til, generelt design og Innholdet, er beskyttet av handelskoder, copyright, moralske rettigheter, merkevare og andre lover som omhandler intellektuelle rettighter. Med unntak av det som uttrykkelig er tillatt i henhold til denne eller en annen avtale med Bellman & Symfon AB, ingen deler av eller elementer på Nettstedet eller dens innhold kan kopieres eller overføres på nytt på noen måte, og Nettstedet, Innholdet og alle rettigheter forblir eksklusiv eierskap av bedriften i Bellman & Symfon AB konsernet og deres lisensinnhavere med mindre noe annet er uttrykellig avtalt.

Opphavsrett og Varemerker

Copyright

Opphavsretten i alt innhold er og forblir eid av Bellman &Symfon. Med unntak av det som ellers kan være angitt i bestemte dokumenter på Nettstedet, er du autorisert til å vise, spille av, skrive ut og laste ned dokumenter, lyd og video som bare finnes på Nettstedet for personlige og ikke-kommersielle formål. Du kan ikke endre noe av materialet, og du kan ikke kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, lage material fra, overføre eller selge noe innhold. Med unntak av det som er autorisert i henhold til loven om opphavsrett, kan du ikke gjenbruke noe innhold uten først å ha innhentet samtykke fra Bellman &Symfon. I forbindelse med disse vilkårene er bruk av slikt materiale på andre nettsteder eller nettverksmiljøer forbudt. I forbindelse med disse vilkårene er bruk av slikt materiale på andre nettsteder eller nettverksmiljøer forbudt. Du vil ikke fjerne noen opphavsrett, varemerke eller andre proprietære merknader fra materiale som finnes på nettstedet.

I tilfelle du laster ned programvare (inkludert, men ikke begrenset til skjermsparere, ikoner, videoer og bakgrunnsbilder) fra nettstedet, er programvaren, inkludert filer, bilder innlemmet i eller generert av programvaren, og data som følger med programvaren (samlet kalt "programvaren") lisensiert til deg av Bellman &Symfon. Bellman &Symfon overfører ikke eiendomsretten til programvaren til deg. Du eier mediet som programvaren er spilt inn på, men Bellman &Symfon beholder full og fullstendig eiendomsrett på programvaren, og alle immaterielle rettigheter. Du kan ikke videredistribuere, selge, dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere eller på annen måte redusere programvaren til en lesbar form.

Varemerker

Alle varemerker, servicemerker, varenavn av Bellman & Symfon brukt her (inkludert med ikke begrenset til: varemerket "Bellman", "Bellman Audio", "Bellman Audio Maxi") er varemerker eller registrerte varemerker av Bellman & Symfon eller deres partnere, med mindre annet er oppgitt. Det er ikke tillatt å bruke, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, poste, overføre, distribuere eller endre Bellman & Symfon varemerker på hvilken som helst måte, også i reklamer eller publisitet knyttet til distribusjon av materiale på Nettstedet, uten skriftlig samtykke fra Bellman & Symfon. Bruk av Bellman & Symfons varemerker på andre nettsteder eller nettverk, for eksempel lagring eller reproduksjon av (eller deler av) Nettstedet på hvilken som helst eksternt nettsted eller opprettelse av koblinger, hypertekst, linker eller dypkoblinger mellom Nettstedet og andre nettsteder, er forbudt med mindre man har skriftlig samtykke av Bellman & Symfon.

I tilfelle du laster ned programvare (inkludert, men ikke begrenset til skjermsparere, ikoner, videoer og bakgrunnsbilder) fra nettstedet, er programvaren, inkludert filer, bilder innlemmet i eller generert av programvaren, og data som følger med programvaren (samlet kalt "programvaren") lisensiert til deg av Bellman &Symfon. Bellman &Symfon overfører ikke eiendomsretten til programvaren til deg. Du eier mediet som programvaren er spilt inn på, men Bellman &Symfon beholder full og fullstendig rettihget til programvaren, og alle immaterielle rettigheter der. Du kan ikke videredistribuere, selge, dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere eller på annen måte redusere programvaren til en lesbar form.

Garantifraskrivelse

NETTSTEDET OG INNHOLDET LEVERES "SOM DET ER" OG UTEN NOEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER AV TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE, I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET. INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET ER KUN TIL GENERELLE INFORMASJONSFORMÅL OG UTGJØR IKKE RÅD.

BELLMAN &SYMFON REPRESENTERER ELLER GARANTERER IKKE AT INFORMASJONEN OG/ELLER FASILITETENE PÅ NETTSTEDET ER NØYAKTIGE, FULLSTENDIGE ELLER OPPDATERTE, ELLER AT NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRITT, ELLER AT EVENTUELLE FEIL PÅ NETTSTEDET VIL BLI KORRIGERT ELLER AT NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR NETTSTEDET TILGJENGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. BELLMAN &SYMFON GIR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER ANGÅENDE BRUK AV MATERIALET PÅ NETTSTEDET NÅR DET GJELDER DERES KORREKTHET, NØYAKTIGHET, TILSTREKKELIGHET, NYTTEVERDI, AKTUALITET, PÅLITELIGHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE, I HVERT TILFELLE I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

BELLMAN &SYMFON FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å SUSPENDERE ELLER TREKKE TILBAKE HELE ELLER DELER AV NETTSTEDET NÅR SOM HELST UTEN VARSEL UTEN Å PÅDRA SEG NOE ANSVAR.

Ansvarsbegrensning

BRUKEN AV NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. VERKEN BELLMAN & SYMFON, ELLER NOEN AV DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER ELLER NOEN AV DETS AGENTER ELLER NOEN ANDRE PARTER SOM ER INVOLVERT I OPPRETTELSE, PRODUKSJON ELLER LEVERING AV NETTSTEDET, VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER FØLGELIGE KONSEKVENSER; ELLER UMULIGHETEN TIL Å BRUKE MATERIALET PÅ NETTSTEDET, INKLUDERT SKADER FORÅRSAKET AV VIRUS ELLER EVENTUELT URIKTIGHET ELLER UFULLSTENDIGHET I INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET, ELLER YTELSEN TIL PRODUKTENE, SELV OM BELLMAN & SYMFON HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. VENNLIGST MERK AT NOEN JURISDIKSJONER KANSKJE IKKE TILLATER UTELUKKELSE AV VISSE SKADER, SÅ NOEN AV DE BEGRENSNINGENE OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE DEG.

Lenker til tredjepart

For enkelhets skyld og for å forbedre bruken av nettstedet, kan lenker til nettsteder som eies og kontrolleres av tredjeparter bli gitt fra tid til annen. Disse koblingene tar deg utenfor Bellman & Symfons tjeneste og utenfor Bellman & Symfons nettsted og er utenfor Bellman & Symfons kontroll. Dette inkluderer lenker til partnere som kan bruke Bellman & Symfons logoer som en del av en felles kampanjeavtaler. Nettstedene du kan koble til har sine egne separate personvernregler og selv om Bellman & Symfon søker å beskytte integriteten til nettstedet, er ikke Bellman & Symfon ansvarlig og kan ikke holdes ansvarlig for innholdet og aktivitetene til disse sidene. Du besøker derfor disse sidene helt på egen risiko. Vær oppmerksom på at disse andre nettstedene kan sende sine egne informasjonskapsler til brukere, samle inn data eller be om personlig informasjon, og du rådes derfor til å sjekke bruksvilkårene og/eller personvernreglene på disse nettstedene før du bruker dem.

Misbruk av Nettstedet

Det er forbudt å bruke nettstedet til å legge ut eller overføre noe materiale som er eller kan være krenkende, truende, falskt, villedende, provoserende, skadelig, krenkende personvern, uanstendig, pornografisk, fornærmende, diskriminerende, ulovlig eller noe materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til adferd som vil bli ansett som en straffbar handling, krenke rettighetene til en part eller som på annen måte kan gi opphav til sivilt ansvar eller bryte noen lov. Det er også forbudt å bruke nettstedet til å annonsere eller utføre kommersielle oppfordringer. Ansvarsfraskrivelse:fra tid til annen gjør Bellman & Symfon det mulig å se og distribuere innhold generert av deg, for eksempel gjennom e-poster og utsendelse av postkort til andre personer. Hvis du benytter deg av dette, erkjenner du at Bellman & Symfon fungerer kun som en passiv kanal for distribusjonen og er ikke ansvarlig og ansvarlig for innholdet i kommunikasjonen og materialet som genereres av deg eller andre brukere.

Bellman & Symfon forbeholder seg retten til etter eget skjønn å blokkere eller fjerne all kommunikasjon og materiale de mener ikke er i samsvar med disse vilkårene og betingelsene, eller på annen måte uakseptabelt for Bellman & Symfon.

Diverse

Uønskede ideer

Bellman & Symfon opprettholder policyen om ikke å gjennomgå eller akseptere uønskede innsendinger av ideer, oppfinnelser, design og/eller annet materiale, enten det består av tekster, bilder, lyd, programvare, informasjon eller annet ("Materialet") fra personer utenfor Bellman & Symfon. Du bør derfor ikke legge ut noe materiale på nettstedet eller sende dette til Bellman & Symfon via e-post eller på annen måte.

Hvis du vil ta kontakt med oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om Nettstedet eller andre av våre tjenester, vennligst send en e-post til info@bellman.com eller skriv til oss: Bellman & Symfon Europe AB, S. Långebergsgatan 30, 421 32 Västra Frölunda, Sverige.

Endringer i vilkårene

Bellman & Symfon forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse vilkårene når som helst. Vennligst sjekk disse vilkårene med jevne mellomrom for endringer. Fortsatt bruk av nettstedet etter publisering av endringer i disse vilkårene (inkludert Bellman & Symfons retningslinjer for personvern) vil bety at man godtar disse endringene.

Kjøp

Når vi gjør det mulig å bestille produkter via nettstedet, vennligst les også vilkårene og betingelsene som gjelder for disse kjøpene. Du finner disse vilkårene på siden hvor du kan legge inn bestillingen din.

Gjeldende regelverk og jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene styres av lovene i Sverige og partene underkaster seg herved den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de svenske domstolene. Hvis noen del av disse vilkårene og betingelsene blir ugyldige, vil det ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til de gjenværende bestemmelsene. Den ugyldige delen vil bli erstattet av bestemmelser som er gyldige og har rettsvirkning.

Sist oppdatert 17. januar 2013

© 2013 Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.