MDR Informatie

Bellman & Symfon voldoet aan de essentiële vereisten van de Medical Device Regulation EU 2017/745

In 2017 is de Europese Verordening betreffende medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, "MDR") in werking getreden, ter vervanging van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen (Medical Device Directive, "MDD"). Bellman & Symfon is goed voorbereid op de overgang naar MDR. Het interne MDR-overgangsprogramma loopt sinds 2019 en is erop gericht de naleving van de MDR-verplichtingen te waarborgen. Medische hulpmiddelen van klasse I moeten uiterlijk op 26 mei 2021, de MDR-datum van toepassing, MDR-gecertificeerd zijn om op de markt te blijven.

Medische hulpmiddelen van klasse I met MDD-certificaat van Bellman & Symfon die vóór de toepassingsdatum van de MDR, 26 mei 2021, op wettige wijze in de Europese handel zijn gebracht, zullen nog tot uiterlijk 27 mei 2025 op de markt worden aangeboden.

Tijdlijn:

Milestone 2019
2019

Bellman & Symfon beginnen met het MDR-nalevingsprogramma.

Milestone 2019
2020

Bijwerken van de QMS-procedure, MDR-opleiding en bijwerken van technische en klinische documentatie. Ingeschreven bij Bellman & Symfon Group AB, als MDR-fabrikant bij Läkemedelsverket. ​

Milestone 2019
2021

26 mei, MDR-datum van toepassing voor medische hulpmiddelen van klasse I overgegaan op MDR. Toekennen van basis UDI. ​

Milestone 2019
2022

Bellman & Symfon Group AB zal in Eudamed worden geregistreerd als fabrikant en alle producten voor medische hulpmiddelen vermelden.

Milestone 2019
2025

MDD-hulpmiddelen van klasse 1 die al in de handel waren gebracht vóór de toepassingsdatum van de MDR, 26 mei 2021, mogen nog tot 27 mei 2025 worden aangeboden. ​

Informatie over medische hulpmiddelen

Bijgewerkte IFU's (Instruction for use - gebruiksaanwijzing) vindt u per product onder Hulpbronnen op onze productpagina's. De DoC's (Declaration of conformity - Verklaring van Overeenstemming) worden hieronder per productassortimentfamilie vermeld.

Alarmerende producten

Lees de documentatie

Audioproducten

Lees de documentatie

Rook- en CO-detectoren

Lees de documentatie

Ons aanbod

Wij ontwikkelen innovatieve en hoogwaardige oplossingen op het gebied van audio en alarmering die mensen in staat stellen veilig, onafhankelijk en sociaal actief te blijven.

Onze medische hulpmiddelen worden ontworpen, vervaardigd, gedistribueerd en getraceerd conform de MDR-vereisten en ontwikkeld volgens de MDR-conforme regulerende systemen, processen en documenten voor de veiligheid en prestaties van onze producten.

Wat houdt de MDR-verordening in?

De drie belangrijkste doelstellingen van de nieuwe verordening:
1Verbetering van het gezondheids- en veiligheidsniveau
2 De vrije handel in medische hulpmiddelen in de EU blijven bevorderen
3 Ervoor zorgen dat de producten beantwoorden aan de nieuwste technologie en wetenschappelijke kennis

We doen dit omdat we er-om geven!

Klantgericht

Wij houden rekening met de volledige klantervaring en gaan verder dan de kenmerken van een fysiek product.

Kwaliteitsgericht

Wij streven naar een voortdurende verbetering van de manier van werken om de klanttevredenheid te maximaliseren en verspilling van middelen tot een minimum te beperken.

Oplossingsgericht

Wij verkopen geen producten. Wij bieden oplossingen voor de problemen van onze klanten. Onze producten en diensten zijn de instrumenten.