Indstil en alarm


Sådan indstilles en alarm:

 1. Tryk på + nederst på startskærmen.
 1. Swipe tallene op og ned for at indstille et tidspunkt for alarmen. Du kan også vælge én af følgende muligheder:
  • Gentag
   Tryk for at indstille en tilbagevendende alarm.


  • Mærkat
   Tryk for at give din alarm et navn.


  • Lyd
   Tryk for at vælge en lyd, der afspilles, når alarmen udløses.
 1. Tryk på Gem. Den gemte alarm overføres til din Vibio via Bluetooth. Når den er overført, fungerer Vibio som en selvstændig enhed.
 • Bemærk: Hvis der ikke er forbindelse til Vibio, overføres den gemte alarm automatisk, når forbindelsen genoprettes.

Administrer dine alarmer


Sådan gennemser du dine alarmer:

 • Swipe alarmerne til venstre eller højre på startskærmen.


Sådan redigeres en alarm:

 1. Tryk på knappen Rediger nederst på skærmen.

 2. Foretag dine ændringer, og tryk derefter på Gem. Den gemte alarm overføres til din Vibio via Bluetooth. Når den er overført, fungerer Vibio som en selvstændig enhed.
 • Bemærk: Hvis der ikke er forbindelse til Vibio, gemmes alarmen automatisk i Vibio, når forbindelsen genoprettes.


Sådan slettes en alarm:

 • Tryk på knappen Slet nederst på skærmen, og tryk derefter på Slet på den rød bjælke for at bekræfte sletningen.
 • Bemærk: Hvis der ikke er forbindelse til Vibio, slettes alarmen automatisk i Vibio, når forbindelsen genoprettes.


Sådan slås alarmen til eller fra:

 • Tryk på knappen TIL eller FRA nederst på skærmen for at aktivere eller deaktivere alarmen. Alarmen er gråtonet, når den er deaktiveret.
 • Bemærk: Hvis der ikke er forbindelse til Vibio, aktiveres eller deaktiveres alarmen automatisk i Vibio, når forbindelsen genoprettes.

Slumre eller stoppe alarmen


Du kan sætte din alarm til at slumre eller stoppe den med din Vibio og din mobiltelefon.

Sådan slumrer eller stopper du alarmen med din Vibio

 • Træk i stroppen én gang for at slumre.

 • Træk i stroppen to gange hurtigt efter hinanden for at stoppe.


Sådan slumrer eller stopper du alarmen med din mobiltelefon:

 • Hvis din telefon er låst, når alarmen udløses, skal du swipe Vibio-alarmbanneret til højre og trykke på Vis. Tryk på Slumre eller Stop i valgmulighederne under alarmbanneret.

 • Hvis Vibio-appen er aktiv, når alarmen udløses, skal du trykke på Slumre eller Swipe til højre for at stoppe.

 

FOR YDERLIGERE HJÆLP

E-mail kundeservice