Felsökning

 

De flesta problemen som uppstår kan enkelt lösas genom att följa anvisningarna nedan.

Sändarens statuslampa blinkar rött en gång i minuten

Om sändarens statuslampa blinkar rött en gång i minuten så betyder det att telefonsändaren saknar strömförsörjning och att reservbatteriet är svagt. Pröva att:

Anslut ström

 • Se till att strömkablen är ansluten till nätadaptern och att adaptern är inkopplad i vägguttaget.

Byt batterier

 • Öppna locket på telefonsändaren för att byta batterier. Använd endast 1.5 V AA (LR6) alkaliska batterier.

Visitmottagaren notifierar inte när den fasta telefonen ringer eller när ett tillbehör aktiveras

Detta kan ha flera orsaker. Börja med att trycka på båda testknapparna på sändaren för att skicka en signal till din Visitmottagare.

Om sändarens statuslampa lyser grönt, prova följande:

 1. Kontrollera att Visitmottagaren är inom räckvidd
  Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom radioräckvidd.
 2. Kontrollera mottagarens ström och/eller batteristatus
  Kontrollera att din Visitmottagare är elansluten och/eller att eventuella batterier inte är urladdade.
 3. Kontrollera anslutningarna
  Se till att alla sladdar mellan telefonsändaren och tillbehören sitter ordentligt fast.
 4. Kontrollera radionyckeln
  Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se Byta radionyckel.

Om telefonsändarens statuslampa inte lyser grönt, prova följande:

 • Kontrollera strömförsörjning och reservbatteri
  Kontrollera att nätadaptern är ansluten till vägguttaget och telefonsändaren. Kontrollera även att reservbatterierna inte är svaga. Om statuslampan fortfarande inte lyser grönt, kontakta din återförsäljare för mer information om garanti och service.

Visitmottagaren notifierar inte när mobiltelefonen ringer eller tar emot ett meddelande.

Det kan ha flera orsaker. Börja med att kontrollera att den aktivitet du valt i appen inte filtrerar bort samtal eller meddelanden, se Hantera aktiviteter för mer information. Prova sedan att trycka in telefonsändarens båda testknappar samtidigt.

Om telefonsändarens statuslampa lyser grönt, prova följande:

Kontrollera Bluetooth-anslutningen
Börja med att kontrollera Bluetooth-anslutningen i appen. Om husikonen längst upp till höger är röd och överstruken, prova följande:

 1. Se till att du är inom Bluetooth-räckvidd
  Flytta mobiltelefonen närmare telefonsändaren för att vara säker på att den är inom räckvidd.
 2. Slå av och sätt på Bluetooth
  Svep nedåt från skärmens överkant och tryck på Bluetooth-ikonen för att stänga av och slå på Bluetooth.
 1. Starta om Bellman Visit-appen
  Prova att avsluta appen och starta om den igen. Notera det inte räcker med att stänga appen utan att den behöver avslutas.
 2. Kontrollera kompabilitet med 3:e partsapp
  Använder du tredjepartsapplikationer som t ex. Messenger, Skype, WhatsApp, WeChat eller Line? Beroende på telefonmodell kan din mobiltelefon i vissa fall missa att vidarebefordra notifieringar för samtal och meddelanden till ditt Visitsystem. Vi rekommenderar därför alltid att du testar appen först. Det gör du enklast genom att be någon ringa eller skicka ett meddelande via appen. Om Visitnotifieringen uteblir (trots att den valda aktiviteten ska vidarebefordra notifieringen), kan appen eller den aktuella app-versionen vara inkompatibel.

Om Visitmottagaren fortfarande inte notifierar, prova följande:

 1. Kontrollera att Visitmottagaren är inom räckvidd
  Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom radioräckvidd.
 2. Kontrollera Visitmottagarens ström och/eller batteristatus
  Kontrollera att din Visitmottagare är elansluten och/eller att eventuella batterier inte är urladdade.
 3. Kontrollera radionyckeln
  Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se Byta radionyckel.

Om telefonsändarens statuslampa inte lyser grönt, prova följande:

 • Kontrollera strömförsörjning och reservbatteri
  Kontrollera att nätadaptern är ansluten till vägguttaget och telefonsändaren. Kontrollera även att reservbatterierna inte är svaga. Om statuslampan fortfarande inte lyser grönt, kontakta din återförsäljare för mer information om garanti och service.

Visitmottagaren notifierar utan anledning

 1. Börja med att kontrollera om aktiviteten i appen genererar Visitsignaler som du inte vill ha, se Hantera aktiviteter.
 2. 2. Om det inte är fallet, kan det finnas ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt i så fall radionyckel på alla enheter, se Byta radionyckel.