Byta signalmönster

Telefonsändaren styr signalmönstret. Öppna locket och flytta signalomkopplarna enligt tabellen nedan för att ändra signalmönstret:

InställningSignalkälla: Fast telefon/Testknapp

Signalmönster

Visitlampa Fast gult ljus
Ljud × Ringsignal, mörk ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Mobiltelefon

Signalmönster

Visitlampa Blinkar gult
Ljud × Ringsignal, ljus ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Tillbehör

Signalmönster

Visitlampa Fast grönt ljus
Ljud × Dörrsignal, mörk ton
Vibration Långsam
Blixtljus Ja


InställningSignalkälla: Fast telefon/Testknapp

Signalmönster

Visitlampa Fast gult ljus
Ljud × Ringsignal, mörk ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Mobiltelefon

Signalmönster

Visitlampa Blinkar gult
Ljud × Ringsignal, ljus ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Tillbehör

Signalmönster

Visitlampa × Blinkar grönt
Ljud × Dörrsignal, mörk ton
Vibration Långsam
Blixtljus Ja


InställningSignalkälla: Fast telefon/Testknapp

Signalmönster

Visitlampa Fast gult ljus
Ljud × Ringsignal, mörk ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Mobiltelefon

Signalmönster

Visitlampa Blinkar gult
Ljud × Ringsignal, ljus ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Tillbehör

Signalmönster

Visitlampa × Blinkar gult
Ljud × Ringsignal, ljus ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


InställningSignalkälla: Fast telefon/Testknapp

Signalmönster

Visitlampa Fast gult ljus
Ljud × Ringsignal, mörk ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Mobiltelefon

Signalmönster

Visitlampa Blinkar gult
Ljud × Ringsignal, ljus ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Tillbehör

Signalmönster

Visitlampa × Blinkar orange
Ljud Babymelodi
Vibration Snabb
Blixtljus Ja


InställningSignalkälla: Fast telefon/Testknapp

Signalmönster

Visitlampa × Blinkar gult
Ljud × Ringsignal, mörk ton
Vibration Snabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Mobiltelefon

Signalmönster

Visitlampa Fast gult ljus
Ljud × Ringsignal, mörk ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Tillbehör

Signalmönster

Visitlampa × Blinkar orange
Ljud Babymelodi
Vibration Snabb
Blixtljus Ja


InställningSignalkälla: Fast telefon/Testknapp

Signalmönster

Visitlampa × Blinkar gult
Ljud × Ringsignal, mörk ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Mobiltelefon

Signalmönster

Visitlampa Blinkar orange
Ljud Babymelodi
Vibration Snabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Tillbehör

Signalmönster

Visitlampa Blinkar grönt
Ljud × Dörrsignal, ljus ton
Vibration Långsam
Blixtljus Ja


InställningSignalkälla: Fast telefon/Testknapp

Signalmönster

Visitlampa Blinkar orange
Ljud Babymelodi
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Mobiltelefon

Signalmönster

Visitlampa × Blinkar gult
Ljud × Ringsignal, ljus ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Tillbehör

Signalmönster

Visitlampa × Blinkar grönt
Ljud × Dörrsignal, mörk ton
Vibration Långsam
Blixtljus Ja


InställningSignalkälla: Fast telefon/Testknapp

Signalmönster

Visitlampa × Blinkar gult
Ljud × Ringsignal, ljus ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Mobiltelefon

Signalmönster

Visitlampa × Blinkar gult
Ljud × Ringsignal, mörk ton
Vibration Medelsnabb
Blixtljus Ja


Signalkälla: Tillbehör

Signalmönster

Visitlampa Blinkar grönt
Ljud × Dörrsignal, ljus ton
Vibration Långsam
Blixtljus Ja