Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter under telefonsändarens lock.

Så här byter du radionyckel:

  1. Öppna locket på telefonsändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt = På för att byta radionyckel. (Som grundinställning är alla radioomkopplare positionerade Nedåt = Av)

  1. Tryck och håll nere test / funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.

  1. Tryck på telefonsändarens testknappar inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.

  1. Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

Notera: Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.