Strøm og batteri

Telefonsenderen er udstyret med reservebatterier, der overtager i tilfælde af en strømafbrydelse. Hvis status-LED'erne på telefonsenderen blinker rødt hvert minut, betyder det, at strømadapteren er afbrudt, og at niveauet på reservebatteriet er lavt.

Udskiftning af batterier

  1. Åbn senderdækslet, og udskift reservebatterierne. Brug kun alkaliske batterier af typen 1,5 V AA (LR6).