Udskiftning af radionøglen

Hvis dit Visit-system bliver aktiveret uden grund, er der sandsynligvis et system i nærheden, der udløser dit. For at undgå radioforstyrrelser skal du ændre radionøglen på alle enheder. Radionøgleomskifterne er placeret under senderdækslet.

Ændring af radionøglen:

  1. Åbn senderens frontdæksel, og sæt alle radionøgleomskiftere på positionen Op = Tændt for at ændre radionøglen. (Som standard er alle radionøgleomskiftere sat til positionen Ned = Slukket).

  1. Tryk på test-/funktionsknappen på modtageren, indtil den grønne og gule lampe på Visit blinker skiftevis. Slip knappen.

  1. Tryk samtidigt på begge testknapper på senderen inden for 30 sekunder for at sende den nye radionøgle.

  1. Alle Visit-lamper på modtageren blinker fem gange for at vise, at radionøglen er blevet ændret. Derefter vender den tilbage til normal tilstand.

Bemærk: Alle Visit-enheder skal være indstillet til samme radionøgle for at kunne fungere som en gruppe.