Vårt uppdrag 
Vi vill göra skillnad

Autonomi genom teknologi

På Bellman & Symfon är vi hängivna vår uppgift att förbättra livskvaliteten för hörselskadade och döva. Genom ett nära samarbete med experter inom hörselvården utvecklar vi produkter som gör hemmet smart, säkert och tryggt. Våra medarbetare och samarbetspartners har olika bakgrund och kompetenser. Men vi har en sak gemensamt: vi vill göra skillnad.

Vår kultur

Vår företagskultur genomsyras av tre kärnvärden som vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Kärnvärden:
Kundcentrerad
Lösningsinriktad
Kvalitetsdriven

Kundcentrerad

Genom att förstå kundens behov utvecklar vi lösningar som ger mervärde. Vi arbetar nära kunden för att hitta den optimala lösningen som uppfyller hens behov - idag och imorgon.

 • Vi lyssnar på kundens behov
 • Vi är lätta att ha att göra med
 • Vi är proaktiva i våra kundrelationer
 • Vi är kompetenta och tillförlitliga

Lösningsinriktad

Genom att ständigt utmana oss, säkerställer vi att vi fortsätter att utvecklas som organisation. Vi anser att det alltid är bättre att ta risken och våga prova nya idéer än att inte våga göra någonting alls.

 • Vi bidrar med nya idéer och förslag
 • Vi uppmuntrar varandra att hitta nya infallsvinklar
 • Vi har en öppen attityd
 • Vi lyssnar på varandra och visar varandra respekt

Kvalitetsdriven

Det finns alltid utrymme för förbättringar - i såväl stort som smått. Vi utvärderar därför ständigt nya, innovativa lösningar som förenklar tillvaron för slutanvändaren.

 • Vi frågar oss varje dag vad vi kan förbättra
 • Vi uppmuntrar varandra till att hitta nya lösningar
 • Vi har en öppen attityd till förändring
 • Vi arbetar effektivt och målinriktat

Vi välkomnar dina synpunkter

Vi sätter alltid de mänskliga aspekterna i fokus. Detta genomsyrar allt ifrån vår tonalitet till hur vi bemöter våra kunder, partners och kollegor. Har du någon idé eller åsikt om hur vi kan förbättra oss? Hör gärna av dig och berätta mer.

Kontakta oss