30 års passion för hörsel

Vårt åtagande

Vi brinner för att skydda din hörsel. Genom ett nära samarbete med användare och hörselexperter är våra formgjutna hörselskydd idag marknadsledande, och används och älskas på arbetsplatser runtom i landet. Våra medarbetare och samarbetspartners har olika bakgrund och kompetenser men har en sak gemensamt: vi vill göra skillnad.

Företagets huvudkontor ligger i Göteborg med kontor i USA, England, Nederländerna, Tyskland och Kina. Bellman & Symfon finns dessutom representerat i övriga Europa, Asien och Nordamerika.

Vår kultur

Vår företagskultur vilar på fyra hörnstenar, ”fyra C”, som vägleder oss i vårt dagliga arbete:

Kunden i fokus

Kreativitet och innovation

Löpande förbättringar

Tydlighet och öppenhet

Kunden i fokus

Genom att förstå våra kunders behov utvecklar vi lösningar som ger mervärde. Vi arbetar nära med kunden för att hitta den optimala lösningen för att uppfylla hans eller hennes behov - idag och imorgon.

 • Vi lyssnar på kundens behov
 • Vi är enkla att ha att göra med
 • Vi är alltid proaktiva i våra kundrelationer
 • Vi är kompetenta och hanterar kommunikation på ett tillförlitligt sätt

Kreativitet och innovation

Genom att ständigt utmana oss, säkerställer vi att vi fortsätter att utvecklas som organisation. Vi anser att det alltid är bättre att ta risken och våga prova nya idéer än att inte våga göra någonting alls. 

 • Vi bidrar med nya idéer och förslag
 • Vi uppmuntrar varandra att hitta nya infallsvinklar
 • Vi har en öppen attityd
 • Vi lyssnar på varandra och visar varandra respekt

Löpande förbättringar

Det finns alltid utrymme för förbättringar - i såväl stort som smått. Vi utvärderar därför ständigt nya, innovativa lösningar som förenklar tillvaron för slutanvändaren.

 • Vi frågar oss varje dag vad vi kan förbättra
 • Vi uppmuntrar varandra till att hitta nya lösningar
 • Vi har en öppen attityd till förändring
 • Vi arbetar effektivt och målinriktat

Tydlighet och öppenhet

I vår organisations lämnas det utrymme för allas åsikter och funderingar. Diskussioner och beslut baseras på fakta. Det är allas ansvar att följa de beslut som fattats.

 • Vi lämnar plats för allas åsikter
 • Vi agerar på ett etiskt, ansvarsfullt och hållbart sätt
 • Vi visar varandra respekt
 • Vi är engagerade i vårt arbete och har en öppen attityd

Jobba hos oss

Vill du vara med och göra skillnad? Vi på Bellman & Symfon är alltid på jakt efter begåvade och hängivna personer som delar vår passion för bättre hörsel åt alla. Skicka din intresseanmälan till oss idag. 

Skicka meddelande