30 års passion för hörsel

Vi vill göra skillnad

Vi brinner för att skydda din hörsel. Genom ett nära samarbete med användare och hörselexperter är våra formgjutna hörselskydd idag marknadsledande, och används och älskas på arbetsplatser runtom i landet. Våra medarbetare och samarbetspartners har olika bakgrund och kompetenser men har en sak gemensamt: vi vill göra skillnad.

Vår kultur

Vår företagskultur genomsyras av tre kärnvärden som vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Kärnvärden:
Kundcentrerad
Lösningsinriktad
Kvalitetsdriven

Kundcentrerad

Genom att förstå kundens behov utvecklar vi lösningar som ger mervärde. Vi arbetar nära kunden för att hitta den optimala lösningen som uppfyller hens behov - idag och imorgon.

 • Vi lyssnar på kundens behov
 • Vi är lätta att ha att göra med
 • Vi är proaktiva i våra kundrelationer
 • Vi är kompetenta och tillförlitliga

Lösningsinriktad

Genom att ständigt utmana oss, säkerställer vi att vi fortsätter att utvecklas som organisation. Vi anser att det alltid är bättre att ta risken och våga prova nya idéer än att inte våga göra någonting alls.

 • Vi bidrar med nya idéer och förslag
 • Vi uppmuntrar varandra att hitta nya infallsvinklar
 • Vi har en öppen attityd
 • Vi lyssnar på varandra och visar varandra respekt

Kvalitetsdriven

Det finns alltid utrymme för förbättringar - i såväl stort som smått. Vi utvärderar därför ständigt nya, innovativa lösningar som förenklar tillvaron för slutanvändaren.

 • Vi frågar oss varje dag vad vi kan förbättra
 • Vi uppmuntrar varandra till att hitta nya lösningar
 • Vi har en öppen attityd till förändring
 • Vi arbetar effektivt och målinriktat

Tydlighet och öppenhet

I vår organisations lämnas det utrymme för allas åsikter och funderingar. Diskussioner och beslut baseras på fakta. Det är allas ansvar att följa de beslut som fattats.

 • Vi lämnar plats för allas åsikter
 • Vi agerar på ett etiskt, ansvarsfullt och hållbart sätt
 • Vi visar varandra respekt
 • Vi är engagerade i vårt arbete och har en öppen attityd