RC Kommunikation

Hörselskydd för komradio och mobil

Tryggt och säkert

I en arbetsmiljö med stormande eldsvådor, slamrande maskiner och tjutande sirener är det kritiskt att rätt budskap snabbt når fram. RC Kommunikation stänger ute buller och lyfter fram tal så att du hör klart och tydligt vad som sägs i komradion och mobilen. RC Kommunikation finns att få i tre olika utföranden:

RC Tube

För användning i utsatta miljöer.
Läs mer

RC Boom Mic

För anslutning till mobiltelefon.
Läs mer

RC Solocom

För anslutning till komradio.
Läs mer

RC Tube

RC Tube är utvecklad för att höra komradion i speciellt utsatta miljöer där det inte är lämpligt att använda en traditionell radioanslutning. Den ger ett garanterat skydd mot buller samtidigt som talet lyfts fram. Med RC Tube kan du sänka volymen på komradion och därmed minimera risken för hörselskador.

Missa inga anrop

RC Tube kombineras med hörselskyddet Bellman RC för lätt industri eller Bellman RC för tung industri. Båda med valfritt RC filter för att anpassa dämpningen till aktuell bullermiljö. Koppla in RC Tube i valfritt öra genom att byta filtret i hörselskyddet mot kommunikationslösningen. Koppla sedan in RC Tube i komradion via en hörlur med Quick disconnect fäste för akustisk tub.

Dämpning

Medeldämpning, APV, i decibel över olika frekvenser.

Lätt industri


Tung industri


Snabbfakta

Filter
RC-15, RC-17, RC-19, RC-21
RC-23, RC-25, RC-27, RC-29

Data enl. EN352-9
Kombinerat med Otto
Surveillance Kit
Innivå: 89,7mV
Utnivå: 82dB(A)

I förpackningen*
RC Tube
Tåligt etui
Bruksanvisning

*Bellman RC hörselskydd köps separat

 

RC Boom Mic

Att prata i mobilen i en bullrig miljö kan vara nästan helt omöjligt. Risken är då att du tar ut dina hörselskydd för att höra bättre. Med RC Boom Mic kan du tala ostört utan att behöva ta ut skydden. Den används tillsammans med hörselskyddet Bellman RC för lätt industri eller Bellman RC för tung industri och levererar klart och tydligt tal samtidigt som bullret stängs ute.

Maximera taluppfattningen

RC Boom Mic kombineras med hörselskyddet Bellman RC för lätt industri eller Bellman RC för tung industri. Båda med valfritt RC filter för att anpassa dämpningen till aktuell bullermiljö. Koppla in RC Boom Mic i valfritt öra genom att byta filtret i hörselskyddet mot kommunikations-lösningen. Den bullerdämpande mikrofonen är placerad nära munnen vilket gör att taluppfattningen blir mycket god.

Dämpning

Medeldämpning, APV, i decibel över olika frekvenser.

Lätt industri


Tung industri


Snabbfakta

Filterval
RC-15, RC-17, RC-19, RC-21
RC-23, RC-25, RC-27, RC-29

Mikrofon
Riktverkande

Högtalare
Impedans: 33-50Ω  @1KHz
Resistans: 22-30Ω @20°C

Data enl. EN352-9
Innivå: 8,6mV
Utnivå: 82dB(A)

Övrigt
400 mm lång kabel

I förpackningen*
RC Boom mic
Klämma
Tåligt etui,
Bruksanvisning

Tillbehör
USB-C till 3.5 mm adapter
Apple lightning till 3.5 mm adapter

*Bellman RC hörselskydd köps separat

RC Solocom

Ute på fältet är radiokommunikationen med kolleger och sambandscentral helt avgörande. I stökiga miljöer kan det vara svårt att höra anropet och då är risken stor att hörselskyddet åker ut. Men även en kort tids bullerexponering kan orsaka en permanent hörselskada. Med RC Solocom hör du klart och tydligt samtidigt som din hörsel effektivt skyddas.

Skyddar din hörsel ute på fältet

RC Solocom kombineras med hörselskyddet Bellman RC för lätt industri eller Bellman RC för tung industri. Båda med valfritt RC filter för att anpassa dämpningen till aktuell bullermiljö. Koppla in RC Solocom i valfritt öra genom att byta filtret i hörselskyddet mot kommunikationslösningen. 

Dämpning

Medeldämpning, APV, i decibel över olika frekvenser.

Lätt industri


Tung industri


Snabbfakta

Filterval
RC-15, RC-17, RC-19, RC-21
RC-23, RC-25, RC-27, RC-29

Högtalare
Impedans: 33-50Ω  @1KHz
Resistans: 22-30Ω @20°C

Data enl. EN352-9
Innivå: 32,4mV
Utnivå: 82dB(A)

I förpackningen
RC Solocom
Tåligt etui
Bruksanvisning

*Bellman RC hörselskydd köps separat