Varje dag blir 135 personer över 65 inlagda på sjukhus till följd av en fallolycka


Socialstyrelsen


20% av fallolyckorna sker i dålig belysning eller i mörker.


Världshälsoorganisationen, WHO

Light My Way
Nu slipper du famla i mörkret.

Läs mer


Hörselnedsättning påverkar 1/3 av våra äldre, och orsakar social isolering.


Världshälsorganisationen, WHO


Studier visar att ensamhet är lika skadligt för hälsan som rökning eller fetma.


American Psychological Association, 2017

Maxi Pro
Håll kontakten med familj och vänner.

Läs mer

Vårt åtagande
Vi hjälper våra äldre att bo smart, säkert och tryggt.

Läs mer