Hur kan vi hjälpa 2.2 miljarder öron?

Numera lever vi längre än någonsin och snittåldern blir allt högre. Det betyder att fler människor kommer att behöva vår hjälp. Vad ställer det för krav på oss i branschen? Här kan du läsa mer om nya trender och konsumtionsmönster.

Marknadstrender

Hög potential, låg penetration

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det idag ca 1,1 miljarder människor med hörselnedsättning. Av dessa är en tredjedel i pensionsåldern, men de flesta är faktiskt betydligt yngre. Vår bransch har därför ett ansvar att utveckla produkter som möter de ökade behoven, men också för att göra dem tillgängliga för så många människor som möjligt.

Idag gör tre av fyra personer inte något åt sin hörselnedsättning, och de som söker hjälp väntar i snitt sju till tio år innan de besöker en specialist. Dessa siffror är ännu lägre i utvecklingsländer. Med de här talen i åtanke bör vi fråga oss själva: Varför är marknadspenetrationen så låg?

En lösning täcker inte alla behov

Ett skäl till det är bristen på kunskap om moderna hörselhjälpmedel i samhället och att folk i allmänhet tror att de bara är till för äldre. En annan anledning är att hörapparaten ofta lyfts fram som den enda lösningen av folk i branschen, istället för att beakta att människor med nedsatt hörsel har olika behov och preferenser.

Bortsett från det grundläggande behovet att kommunicera behöver vi också känna oss trygga hemma och hålla kontakten med våra nära och kära. Vad händer om du missar det där viktiga samtalet eller är sen för att du inte vaknade av väckarklockan? Eller ännu värre, om du inte blir väckt av brandvarnaren? Om vi inte kan tillgodose även dessa behov, så riskerar vi att våra kunder blir missnöjda och söker hjälp någon annanstans.

Ett nytt förhållningssätt

En växande trend är att många hörselkliniker runt om i världen har skiftat fokus från enbart hörapparater till att numera erbjuda ett bredare sortiment. De har valt att också införliva lyssningssystem, samtalsförstärkare, TV-lyssningshjälpmedel, varseblivningssystem, hörselskydd samt telefoner och väckarklockor med förstärkt ljud i sitt sortiment och därigenom skapat nya förutsättningar för att växa på marknaden.

Genom att erbjuda ett mer komplett produktsortiment har de lyckats att både utökat sin kundbas och skapa högre kundlojalitet. Därigenom har de också erövrat marknadsandelar och ökat sina intäkter.

Konsumenttrender

Nya konsumtionsmönster

Om vi tittar på en typisk dag för en person med hörselnedsättning, blir det snart uppenbart att en produkt inte täcker alla behov. Istället krävs det ofta en rad olika hörselprodukter för att underlätta vardagen för en någon med nedsatt hörsel.

På en marknad i ständig förändring där såväl konsumentbeteende som kundlojalitet skiftar snabbare än någonsin, är det farligt att blunda för konsumentens mångfald av behov. Det ger fritt spelrum åt nuvarande och framtida konkurrenter att agera utifrån. 

Vill du ta nästa steg? Läs mer om vårt sortiment av produkter och säljverktyg som kan hjälpa dig vidareutveckla din verksamhet.

Vårt erbjudande

MER INFORMATION

Hitta detaljerad produktinformation, bruksanvisningar och marknadsföringsmaterial.

BLÄDDRA I KATALOGEN

Ring, skicka e-post, chatta med oss eller ställ din fråga direkt till oss här på hemsidan.

KONTAKTA OSS

Läs inspirerande berättelser om hur människor med hörselnedsättning har blivit hjälpta.

LÄS BERÄTTELSERNA