Manualer

Lär dig mer om hur du använder produkten.

Repeater

Visit Repeater
Art. nr. BE1510

Inledning

Visit-systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika händelser i omgivningen och sänder en radiosignal till mottagarna. Mottagarna tar emot denna signal och indikerar med ljus, ljud och/eller vibration.
Sändaren bestämmer vilken typ av ljus, ljud eller vibration som skall visas och på så sätt vet man anledningen till indikeringen.

Läs igenom hela bruksanvisningen först och börja sedan att montera systemet.

Att komma igång

Packa upp, montera och prova apparaten

 1. Öppna batteriluckan (7). Anslut batterieliminatorn i uttaget (6), montera 1 st backupbatteri, antingen alkaliskt av typ 6LR61 eller litium av typ 6F22, och stäng batteriluckan.
 2. Tryck in Testknappen (2). Visit Repeater blinkar med Lysdioden (1) för att indikera att apparaten sänder en radiosignal. Visit-mottagarna skall indikera för Dörrsignal.
 3. Placera Visit Repeater på väggen antingen med hjälp av det självhäftande kardborrebandet eller upphängd i väggfästet (8) på den medföljande skruven. Om kardborrebandet används, kan man tvätta av väggen där sändaren skall placeras med den bifogade våtservetten. Man kan även lägga Repeatern på ett plant underlag, t.ex. ett bord, men undvik att lägga den på golvet.

 Funktion

Allmänt

Repeater, BE1510, är en repeater i Visit-systemet för inomhusbruk vilken tar emot en radiosignal från någon sändare i Visit-systemet och sänder denna radiosignal vidare till mottagarna i systemet. Avsikten är att man skall få längre räckvidd och med Visit Repeaterns hjälp få mottagning på platser där det annars inte är möjligt. Repeatern fungerar även som en multifunktionssändare dels via tryckknappen, dels via en ingång för Yttre extern trigg. Testknapp och Yttre extern trigg kan kännas av separat och sända olika Signalmönster till mottagarna i Visit-systemet beroende på vad som aktiverat Repeatern. Detta ger många möjligheter att koppla in Visit Repeater i olika applikationer.

Radionyckel

Vid leverans är alla Visit-enheter inställda på samma Radionyckel. Om man har en granne som har ett likadant system kan man ändra till olika Radionycklar för att inte påverka varandras system. Alla enheter i ett system måste ha samma Radionyckel. Om man ändrar Radionyckel på denna sändare med hjälp av Radionyckelomkopplaren (7) måste man även ändra till samma Radionyckel på alla andra enheter i sitt Visit-system. Se respektive enhets bruksanvisning.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

Indikeringar och Signaler
Systemindikeringar

Lysdioden (1) blinkar då Visit Repeater sänder eller tar emot radiosignaler.

Strömförsörjning

Då Repeatern är ansluten till batterieliminatorn lyser lysdioden konstant grönt med undantag av när den tar emot eller sänder radiosignaler då den blinkar till.Vid aktivering av Repeatern blinkar normalt Lysdioden (1) grönt. Detta betyder med att backupbatteriet är i god kondition. Om Lysdioden (1) blinkar gult betyder det att backupbatteriet är dåligt och måste bytas. Använd endast batteri av typ 6LR61 (alkaliskt) eller 6F22 (litium). 

Teknisk illustration 

be1510 linedrawing

 1. Lysdiod. Kombinerad indikator för sändning och backupbatteri. Se vidare under Indikeringar och Signaler
 2. Testknapp/Tryckknapp
 3. Yttre extern trigg.
 4. Signalomkopplare
 5. Radionyckelomkopplare
 6. Kontakt för batterieliminator
 7. Batterilucka
 8. Väggfäste

Kortfattad felsökning

SymtomÅtgärd
Inget händer när sändaren aktiveras med Testknappen (2).  
 • Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten.
 • Om batterieliminatorn inte är ansluten, byt backupbatteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22. 
 Lysdioden (1) blinkar gult när Repeatern aktiveras.
 • Byt backupbatteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22. 
 • Se till att batterieliminatorn är korrekt ansluten.
 
 Lysdioden (1) blinkar grönt när Repeatern aktiveras men mottagarna larmar inte.
 • Kontrollera batteriet i mottagaren.
 • Kontrollera att mottagarna inte är för långt bort genom att placera dem närmare sändaren.
 • Kontrollera att Repeatern är inställd på rätt Radionyckel. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
Mottagarna i systemet ger signaler utan anledning.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionyckel
RESurser
APPENDIX