Manualer

Lär dig mer om hur du använder produkten.

Babyvakt

Visit Babyvakt
Art. no. BE1490

Inledning

Visit-systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika händelser i omgivningen och sänder en radiosignal till mottagarna. Mottagarna tar emot denna signal och indikerar med ljus, ljud och/eller vibration.
Sändaren bestämmer vilken typ av ljus, ljud eller vibration som skall visas och på så sätt vet man anledningen till indikeringen.

Läs igenom hela bruksanvisningen först och börja sedan att montera systemet.

Att komma igång

Packa upp, montera och prova apparaten

 1. Öppna batteriluckan (6). Montera 1 st 9V batteri, antingen alkaliskt av typ 6LR61 eller litium av typ 6F22, och stäng batteriluckan.
 2. Tryck in Testknappen (3). Visit Babyvakt tänder Lysdioden (1) för att indikera att apparaten sänder en radiosignal. Visit-mottagarna skall indikera för Babyvakt.
 3. Visit Babyvakt kan placeras antingen på ett plant underlag med hjälp av den medföljande foten eller upphängd i väggfästet (5) på den medföljande skruven. Lämpligt avstånd till barnet är 0,5-2 m. Den skall placeras så att barnet inte kan nå den.

be1490 mounting

be1490 mounting

 Funktion

Allmänt

Visit Babyvakt, BE1490, är en radiosändare i Visit-systemet för inomhusbruk vilken känner av ljud från t.ex. gråtande eller skrikande barn. Babyvakten aktiveras av den inbyggda mikrofonen och kan sända olika Signalmönster till mottagarna i Visit-systemet. Ljudkänsligheten kan regleras med Ljudkänslighetsomkopplaren (4) och fördröjningstiden innan Babyvakten skickar ut radiosignaler kan regleras med Fördröjningsomkopplarna (7).

sensitivity switch3 = På, hög ljudkänslighet.
2 = På, normal ljudkänslighet.
1 = På, låg ljudkänslighet.
0 = Av.

dip switch

 Radionyckel

Vid leverans är alla Visit-enheter inställda på samma Radionyckel. Om man har en granne som har ett likadant system kan man ändra till olika Radionycklar för att inte påverka varandras system. Alla enheter i ett system måste ha samma Radionyckel. Om man ändrar Radionyckel på denna sändare med hjälp av Radionyckelomkopplaren (7) måste man även ändra till samma Radionyckel på alla andra enheter i sitt Visit-system. Se respektive enhets bruksanvisning.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

Indikeringar och Signaler

Systemindikeringar

Då Lysdioden (1) lyser sänder Babyvakten ut radiosignaler.

Strömförsörjning

Vid aktivering av Babyvakten lyser normalt Lysdioden (1) grönt. Detta betyder att batteriet är i god kondition. 
Om Lysdioden (1) lyser gult betyder detta att batteriet är dåligt och måste bytas. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22. 

Teknisk illustration  

be1490 linedrawing

 1. Lysdiod. Kombinerad indikator för sändning och batteri. Se vidare under Indikeringar och Signaler
 2. Mikrofon
 3. Testknapp
 4. Ljudkänslighetsomkopplare
 5. Väggfäste
 6. Batterilucka
 7. Fördröjnings- och Signalomkopplare
 8. Radionyckelomkopplare

Kortfattad felsökning

SymtomÅtgärd
Inget händer när sändaren aktiveras med Testknappen (3).  
 • Kontrollera att Babyvakten är påslagen.
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22.
Lysdioden (1) lyser gult när Babyvakten aktiveras!  
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22.
Lysdioden (1) lyser grönt när Babyvakten aktiveras men mottagarna larmar inte.
 • Kontrollera batteriet i mottagaren.
 • Kontrollera att mottagarna inte är för långt bort genom att placera dem närmare sändaren.
 • Kontrollera att Babyvakten är inställd på rätt Radionyckel. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
Babyvakten skickar ingen signal trots att barnet skriker.
 • Öka känsligheten med Ljudkänslighetsomkopplaren (4) eller placera Babyvakten närmare barnet, dock inte så nära att barnet kan nå den. Se vidare under Funktion/Allmänt.
Babyvakten sänder trots att barnet bara ger ifrån sig svaga ljud.
 • Minska känsligheten med Ljudkänslighetsomkopplaren (4) eller placera Babyvakten längre från barnet. Se vidare under Funktion/Allmänt.
Barnet måste skrika länge innan Babyvakten sänder signaler till mottagaren.
 • Minska fördröjningstiden med Fördröjningsomkopplaren (7). Se vidare under Funktion/Allmänt.
 Babyvakten sänder trots att barnet bara ger ifrån sig korta ljud.
 • Öka fördröjningstiden med Fördröjningsomkopplaren (7). Se vidare under Funktion/Allmänt.
Mottagarna i systemet ger signaler utan anledning.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionyckel.

 

RESurser
APPENDIX DATAblad