Manualer

Lär dig mer om hur du använder produkten.

Portabel mottagare

Portabel mottagare
Art. nr. BE1450

Inledning 

Visit-systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika händelser i omgivningen och sänder en radiosignal till mottagarna. Mottagarna tar emot denna signal och indikerar med ljus, ljud och/eller vibration.
Sändaren bestämmer vilken typ av ljus, ljud eller vibration som skall visas och på så sätt vet man anledningen till indikeringen. 

Läs igenom hela bruksanvisningen först och börja sedan att montera systemet. 

Att komma igång

Packa upp, montera och prova apparaten

 1. Öppna batteriluckan (10). Montera 4 st alkaliska batterier av typ LR14 och stäng batteriluckan. Tryck in Testknappen (12). Visit Portabel Mottagare kommer att avge ljud- och ljussignaler – och i de fall en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) är ansluten kommer denna att vibrera.
 2. För att testa radiomottagningen behövs en Visit Sändare. Tryck in Testknappen på Visit Sändare och Visit Portabel Mottagare kommer att avge ljud- och ljussignaler – och i de fall en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) är ansluten kommer denna att vibrera.
 3. Placera Visit Portabel Mottagare stående på ett plant underlag eller montera den på väggen med hjälp av det medföljande väggfästet. Mottagaren placeras lämpligen där den hörs och syns bäst. Det är också enkelt att ta med sig sin Portabel Mottagare dit man går.

Funktion

Allmänt

Visit Portabel Mottagare, BE1450, är en mottagare i Visit-systemet för inomhusbruk som påkallar uppmärksamhet med ljud och ljus – och i de fall en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) är ansluten även genom vibration.

Aktivering sker via radiosignaler från någon av sändarna i Visit-systemet.

Radionyckel

Vid leverans är alla Visit-enheter inställda på samma Radionyckel. Om man har en granne som har ett likadant system kan man ändra till olika Radionycklar för att inte påverka varandras system. 
Man ändrar Radionyckel på denna mottagare genom att hålla Testknappen (12) intryckt i ungefär fem sekunder tills Lysdioderna (5) och (6) blinkar växelvis. Släpp sedan knappen. Tryck sedan in sändarens testknapp så att mottagarens lysdioder (4-7) blinkar, vilket bekräftar Radionyckelbytet. Alla enheter i ett Visit-system måste ha samma Radionyckel för att fungera ihop. Se respektive enhets bruksanvisning. 

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans. 

Indikeringar och Signaler

I Visit-systemet är det generellt sändarna som bestämmer hur mottagarna skall indikera. Se vidare beskrivning i respektive sändares bruksanvisning.

Visit Portabel Mottagare har en funktion där man enkelt kan kontrollera det senaste larmet. Tryck in Testknappen (12) en gång så visas det senaste larmet igen.

Systemindikeringar

Lysdioden (2) blinkar en gång då Visit Portabel Mottagare aktiveras genom att en sändare sänt en radiosignal till Mottagaren.
Lysdioderna (4 - 7) som indikerar vilken sändare som aktiverat Visit Portabel Mottagare har normalt följande betydelse:

 • Orange lysdiod (4) betyder Babyvakt.
 • Grön lysdiod (5) betyder Dörrsändare.
 • Gul lysdiod (6) betyder Telefonsändare.
 • Röd lysdiod (7) betyder Brandlarm

Om grön (5) och gul (6) lysdiod blinkar växelvis betyder det att Visit Portabel Mottagare är i ett läge för val av Radionyckel. Visit Portabel Mottagare väntar då på en radiosignal från den sändare i Visit-systemet som anpassar mottagaren till samma Radionyckel som sändaren är inställd på.

Ljud

Visit Portabel Mottagare larmar med ljud. Ljudvolymen regleras mellan 0 och max 93 dBA vid 1 meter med volymkontrollen (1). Det huvudsakliga frekvensinnehållet ligger mellan 500 och 1000 Hz. För mer information om vilka typer av ljud som spelas upp, se vidare i bruksanvisningen för respektive Visit-sändare.

Ljus

Vid aktivering av Visit Portabel Mottagare blinkar Lysdioderna (3) vitt med ett skarpt sken.

Vibration

Visit Portabel Mottagare kan driva en Bellman Sängvibrator BE1270 (tillbehör) som kopplas till uttaget (8). Sängvibratorn placeras under huvudkudden så att man vaknar när Visit Portabel mottagare aktiveras. För mer information om vibrationsmönster se vidare i bruksanvisningen till respektive Bellman Visit-sändare.

Strömförsörjning

 • Då lysdioden (2) lyser grönt under aktivering fungerar apparaten korrekt.
 • Då lysdioden (2) lyser gult under aktivering fungerar apparaten korrekt, men batterierna är dåliga och måste bytas. Använd endast alkaliska batterier av typ LR14.
 • Då lysdioden (2) lyser grönt konstant drivs Visit Portabel mottagare av extern strömförsörjning (tillbehör) via uttaget för anslutning av batterieliminator (9).

Teknisk illustration  

portable receiver linedrawing

Kortfattad felsökning 

SymtomÅtgärd
Inget händer.  
 • Byt batterier. Använd endast alkaliska batterier av typ LR14.
 Mottagaren ger inga ljudsignaler.
 • Höj volymen med volymkontrollen (1).
Mottagaren ger ljud- men inte ljussignal.
 • Kontrollera att omkopplaren (11) för ljussignal av/på är satt i läge ON.
Lysdioden (2) lyser gult när Mottagaren aktiveras!
 • Byt batterier. Använd endast alkaliska batterier av typ LR14.
Mottagaren aktiveras inte, men fungerar med testknappen.
 • Kontrollera batteriet i Sändarna.
 • Kontrollera att Mottagaren inte är för långt bort från Sändarna genom att placera den närmare Sändarna.
 • Kontrollera att Mottagaren är inställd på rätt Radionyckel. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
Mottagarna i systemet ger signaler utan anledning.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionyckel.

  

RESurser
APPENDIX DATAblad