Manualer

Lär dig mer om hur du använder produkten.

Telefonsändare

Visit Telefonsändare
Art. nr. BE1430

Inledning

Visit-systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika händelser i omgivningen och sänder en radiosignal till mottagarna. Mottagarna tar emot denna signal och indikerar med ljus, ljud och/eller vibration.
Sändaren bestämmer vilken typ av ljus, ljud eller vibration som skall visas och på så sätt vet man anledningen till indikeringen.

Läs igenom hela bruksanvisningen först och börja sedan att montera systemet.

Att komma igång

Packa upp, montera och prova apparaten

 1. Öppna Batteriluckan (8). Anslut telefonsladden till Telefonkontakten (6) och sätt in mellanproppen i telefonjacket. Montera 1 st batteri, antingen alkaliskt av typ 6LR61 eller litium av typ 6F22, och stäng batteriluckan.
 2. Tryck in Testknappen (2). Visit Telefonsändare tänder Lysdioden (1) för att indikera att apparaten sänder en radiosignal. Visit-mottagarna indikerar för Telefonsändare.
 3. Visit Telefonsändare kan monteras på väggen antingen upphängd i väggfästet (9) på den medföljande skruven eller med hjälp av det självhäftande kardborrebandet. Om man använder kardborrebandet kan man tvätta av väggen där sändaren skall placeras med den bifogade våtservetten. Man kan även lägga Telefonsändaren på ett plant underlag, t.ex. ett bord, men man skall undvika att lägga den på golvet.

 Funktion

Allmänt

Visit Telefonsändare, BE1430, är en radiosändare i Visit-systemet för inomhusbruk vilken känner av ringsignaler från analoga telefonsystem via stickproppen som placeras i telefonuttaget. Telefonsändaren fungerar, förutom via telefoningången, även som en multifunktionssändare dels via tryckknappen, dels via 2 st kontakter för extern trigg. Samtliga ingångar kan kännas av separat och sända olika Signalmönster till mottagarna i Visit-systemet beroende på vilken av dem som aktiverat Telefonsändaren. Detta ger många möjligheter att koppla in Telefonsändaren i olika applikationer.

Radionyckel

Vid leverans är alla Visit-enheter inställda på samma Radionyckel. Om man har en granne som har ett likadant system kan man ändra till olika Radionycklar för att inte påverka varandras system. Alla enheter i ett system måste ha samma Radionyckel. Om man ändrar Radionyckel på denna sändare med hjälp av Radionyckelomkopplaren (7) måste man även ändra till samma Radionyckel på alla andra enheter i sitt Visit-system. Se respektive enhets bruksanvisning.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

Indikeringar och Signaler
Systemindikeringar

Då lysdioden (1) lyser, sänder Telefonsändaren ut radiosignaler.

Strömförsörjning

Vid aktivering av Telefonsändaren lyser normalt Lysdioden (1) grönt. Detta betyder att batteriet är i god kondition. 

Om Lysdioden (1) lyser gult betyder detta att batteriet är dåligt och måste bytas. Använd endast batteri av typ 6LR61 (alkaliskt) eller 6F22 (litium).

Teknisk illustration 

visit telephone transmitter linedrawing

 1. Lysdiod. Kombinerad indikator för sändning och batteri. Se vidare under Indikeringar och Signaler
 2. Testknapp/Tryckknapp
 3. Yttre Extern trigg.
 4. Signalomkopplare
 5. Radionyckelomkopplare
 6. Analog telefonkontakt
 7. Kopplingsplint för Inre Extern trigg
 8. Batterilucka
 9. Väggfäste

Kortfattad felsökning

SymtomÅtgärd
Inget händer när sändaren aktiveras med Testknappen (2).  
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22.
 • Kontrollera att alla anslutningar är korrekt gjorda.
 Lysdioden (1) lyser gult när Telefonsändaren aktiveras.  
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22.
 Lysdioden (1) lyser grönt när Telefonsändaren aktiveras men mottagarna larmar inte.
 • Kontrollera batteriet i mottagaren.
 • Kontrollera att mottagarna inte är för långt bort genom att placera dem närmare sändaren.
 • Kontrollera att Telefonsändaren är inställd på rätt Radionyckel. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
Mottagarna i systemet ger signaler utan anledning.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
RESurser
APPENDIX  DATAblad