Manualer

Lär dig mer om hur du använder produkten.

Tryckknappssändare

Visit Tryckknappssändare
Art. nr. BE1420

Inledning

Visit-systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika händelser i omgivningen och sänder en radiosignal till mottagarna. Mottagarna tar emot denna signal och indikerar med ljus, ljud och/eller vibration.
Sändaren bestämmer vilken typ av ljus, ljud eller vibration som skall visas och på så sätt vet man anledningen till indikeringen.

Läs igenom hela bruksanvisningen först och börja sedan att montera systemet.

Att komma igång

Packa upp, montera och prova apparaten

 1. Dela på framstycket (6) och bakstycket. Montera 1 st 6V batteri, alkaliskt av typ PX28A eller litium av typ PX28L, och tryck ihop fram- och bakstycket igen.
 2. Tryck in Tryckknappen (2). Visit Tryckknappssändare tänder Lysdioden (1) för att indikera att apparaten sänder en radiosignal. Visit-mottagarna skall indikera för Dörrsignal.
 3. Montera Visit Tryckknappssändare på väggen genom att skruva de medföljande skruvarna genom hålmarkeringarna i Väggfästena (7) och in i väggen eller med den dubbelhäftande tejpen. Man kan även lägga Tryckknappssändaren på ett plant underlag, t.ex. ett bord, eller ha den hängande runt halsen i halsremmen (8) som fästs i Halsremsfästet (5).

 Funktion

Allmänt

Visit Tryckknappssändare, BE1420, är en radiosändare i Visit-systemet för inomhusbruk och utomhusbruk på skyddade platser som sänder signaler till mottagarna i Visit-systemet då man trycker på Tryckknappen (2). Tryckknappssändaren kan sända olika Signalmönster till mottagarna i Visit-systemet beroende på hur den är inställd.

Radionyckel

Vid leverans är alla Visit-enheter inställda på samma Radionyckel. Om man har en granne som har ett likadant system kan man ändra till olika Radionycklar för att inte påverka varandras system. Alla enheter i ett system måste ha samma Radionyckel. Om man ändrar Radionyckel på denna sändare med hjälp av Radionyckelomkopplaren (7) måste man även ändra till samma Radionyckel på alla andra enheter i sitt Visit-system. Se respektive enhets bruksanvisning. 

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

Indikeringar och Signaler
Systemindikeringar

Då lysdioden (1) lyser, sänder Dörrsändaren ut radiosignaler.

Strömförsörjning

Vid aktivering av Tryckknappssändaren lyser Lysdioden (1) normalt grönt. Detta betyder att batteriet är i god kondition. 
Om Lysdioden (1) lyser gult betyder detta att batteriet är dåligt och måste bytas. Använd endast batteri av typ PX28A (alkaliskt) eller PX28L (litium).

Teknisk illustration

pushbutton linedrawing

 1. Lysdiod. Kombinerad indikator för sändning och backupbatteri. Se vidare under Indikeringar och Signaler
 2. Tryckknapp
 3. Signalomkopplare
 4. Radionyckelomkopplare
 5. Halsremsfäste
 6. Batterilucka/Front
 7. Väggfästen
 8. Halsrem

Kortfattad felsökning

SymtomÅtgärd
Inget händer när sändaren aktiveras med Testknappen (2).  
 • Kontrollera att batteriet är isatt åt rätt håll.
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ PX28A eller litiumbatteri av typ PX28L.
Lysdioden (1) lyser gult när sändaren aktiveras med Tryckknappen (2).  
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ PX28A eller litiumbatteri av typ PX28L.
Lysdioden (1) lyser grönt när sändaren aktiveras med Tryckknappen (2), men mottagarna larmar inte.
 • Kontrollera batteriet i mottagaren.
 • Kontrollera att mottagarna inte är för långt bort genom att placera dem närmare sändaren.
 • Kontrollera att Tryckknappssändaren är inställd på rätt Radionyckel. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
Mottagarna i systemet ger signaler utan anledning.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
RESurser
APPENDIX  DATablad