Manualer

Lär dig mer om hur du använder produkten.

Ringer Flash

Bellman Ringer Flash
Art. no. BE1390

Funktion

Bellman Ringer Flash, BE1390, är en produkt för inomhusbruk som påkallar uppmärksamheten med hjälp av blixtljus och, vid användning av Bellman Utomhushögtalare BE9003 (tillbehör), även med hjälp av ljud. Aktivering sker via direktanslutning till telefonjack.

Blixthuvudet är vridbart för att kunna riktas åt det håll som önskas.

Montering & Inkoppling

Normal placering är stående på ett plant underlag eller monterad på väggen med det speciella väggfästet BE9075 (tillbehör). 

Bellman Ringer Flash skall vara ansluten till elnätet via bifogad batterieliminator. 

Anslutning till telefon sker via Telefoningången (7) med Telefonsladden BE9105 (tillbehör) samt en mellanpropp.

Test

Bellman Ringer Flash måste vara ansluten till elnätet med hjälp av den bifogade batterieliminatorn. För test av blixtljus, ljud och den inbyggda telefonanslutning krävs en Bellman Utomhushögtalare BE9003 (tillbehör): 

 1. Anslut Bellman Ringer Flash till ett analogt telefonjack med hjälp av telefonkabeln.
 2. Anslut Bellman Utomhushögtalare BE9003 (tillbehör) till uttaget (6)
 3. Ring till det aktuella numret från t ex en mobiltelefon
 4. Bellman Ringer Flash skall nu avge blixtljus samt via Bellman Utomhushögtalare BE9003 (tillbehör) ljudsignaler.

Indikeringar

Strömförsörjning

Grön lysdiod (3) som lyser konstant betyder att apparaten drivs via batterieliminatorn.

Signaler

Blixt

Bellman Ringer Flash larmar med blixtljus.

Ljud

Bellman Ringer Flash kan, med hjälp av Utomhushögtalare BE9003 (tillbehör), larma med ljud. 

Inställningar

Funktion

PÅ BELLMAN RINGER Flash KAN MAN GÖRA FÖLJANDE INSTÄLLNINGAR:
Blixthuvudet (1) Blixthuvudet kan vridas för att kunna rikta blixtljuset åt det håll som önskas.
Volymkontrollen (4)     Skjutreglaget reglerar volymen till utomhushögtalaren.

 

Kortfattad felsökning 

 Symtom Åtgärd

Bellman Ringer Flash blixtrar inte när telefonen ringer.    
 • Kontrollera att telefonkabeln är korrekt ansluten till enheten och telenätet.
 • Kontrollera att nätadaptern är inkopplad i både vägguttag och enheten. Nätindikatorn (3) skall lysa med grönt sken.
 • Pröva att byta telefonuttag. 

    

Teknisk illustration

be1390 flash linedrawing

 1. Blixthuvud
 2. Blixt
 3. Grön diod
 4. Volymkontroll
 5. Uttag för batterieliminator
 6. Uttag för utomhushögtalare
 7. Telefoningång
 8. Sladdfäste
 9. Fot
RESurser
DATAblad