Manualer

Lär dig mer om hur du använder produkten.

Pagerladdare

Pagerladdare
Art. nr. BE1260

Funktion

Bellman Visit Laddare, BE1260 är en laddare för inomhusbruk till Visit Pager, BE1470 (separat produkt). Då Visit Pager sitter i Laddaren kan uppmärksamhet påkallas av Laddaren med hjälp av max 2 st Bellman Sängvibrator BE1270 (tillbehör). 

För att få en tillförlitlig funktion måste Bellman Visit Laddare alltid laddas i 24 timmar första gången den tas i drift eller då de interna backupbatterierna är tomma. Batterieliminatorn skall normalt alltid vara inkopplad och laddning av det interna backupbatterierna sker då automatiskt.

Laddningen av Visit Pager (separat produkt) styrs av Pagern. Laddning sker normalt upp till 8 timmar. Under laddningen lyser dioden (3) grönt. Då lysdioden slocknar sker underhållsladdning.

Laddaren har inbyggda Backuppbatterier som laddas automatiskt när laddaren är ansluten till nätdrift. Vid strömavbrott driver backupbatterierna Laddarens vibratorfunktion under en begränsad tid. 

red triangle Viktigt:

ANVÄND ENDAST UPPLADDNINGSBARA BATTERIER AV NiMH TYP i Visit Pager, BE1470!!!  
Icke uppladdningsbara batterier som laddas kommer att börja läcka! Syran från batterierna kommer att skada elektroniken i Visit Pager, BE1470, och skadorna som uppkommer täcks inte av någon form av garanti.

Montering & Inkoppling

Normal placering av Bellman Visit Laddare är antingen stående på ett plant underlag (i vilket fall de bifogade stödbenen används) eller upphängd på en skruv på väggen med hjälp av väggfästet på baksidan.

Anslut laddarens batterieliminator.

Bellman Visit Laddare ansluts till Visitsystemet med hjälp av Visit Pager BE1470 (separat produkt).

Till vibratorutgångarna kan kopplas andra produkter som t.ex. Bellman Sängvibrator BE1270, Bellman Väckarklocka BE1340 m.fl.

Test

För att kunna utföra test av Pagerladdare krävs en Visit Pager, BE1470 (separat produkt), en sändare i Visitsystemet samt en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör). 

 1. Anslut laddarens batterieliminator.
 2. Då Visit Pager, BE1470, ansluts till Pagerladdaren kommer den gröna lysdioden (3) på laddaren att lysa tills dess att batteriet är färdigladdat. 
 3. Anslut en eller två Bellman Sängvibratorn BE1270 (tillbehör) till Laddaren.
 4. Tryck på sändarens testknapp

BE1470 (separat produkt) skall indikera genom att tända den för sändaren aktuella lysdioden på Pagern samt genom att vibrera med de till Laddaren anslutna Sängvibratornerna (tillbehör).

Indikeringar och Signaler

Bellman Visitfunktioner

Det finns varken radio eller indikering direkt inbyggd i denna produkt. Då Visit Pager, BE1470 (separat produkt) och Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) är anslutna signaleras dock Visitsystemets meddelanden genom att BE1270 vibrerar enligt samma schema som Pagern samt genom att Pagern tänder den för larmet aktuella lysdioden.Pagern fungerar och indikerar som vanligt med undantag av att Pagern inte vibrerar då den sitter i laddaren. 

Strömförsörjning

Grön lysdiod (3) lyser konstant, betyder att Visit Pager, BE1470 (separat produkt) är ansluten korrekt och laddas. När lysdioden slocknar är Pagern färdigladdad. Laddning sker dock minst 20 minuter. 

Kortfattad felsökning 

 Symtom Åtgärd
 Pagern laddas inte upp när den sitter i laddaren.
 • Kontrollera att batterieliminatorn sitter i vägguttaget samt att Pagern sitter riktigt placerad i laddaren. När Pagern sätts i laddaren tänds laddningslampan (3) på laddaren.
 Sängvibratorerna vibrerar inte vid larm.
 • Kontrollera att sängvibratorerna är riktigt anslutna till laddaren och att Pagern är rätt isatt i laddaren.
 • Kontrollera att mottagaren inte är för långt bort genom att placera mottagaren närmare sändaren.
Bellman Väckarklocka, BE1340 aktiveras inte via anslutning med Bellman Extern Triggkabel, BE9086.
 • Kontrollera att Väckarklockan är ansluten mellan Väckarklockans ingång för Extern trigg (stereoplugg) och Laddarens Vibratorutgång B (monoplugg).

    

Teknisk illustration

be1260 linedrawing

 1. Vibratorutgång A
 2. Laddstift
 3. Lysdiod
 4. Vibratorutgång B, även för anslutning till Bellman Väckarklocka, BE1340.
 5. Stödben
RESurser
DATAblad