Manualer

Lär dig mer om hur du använder produkten.

Bellman Ringer

Bellman Ringer
Art. nr. BE1010

Funktion

Bellman Ringer, BE1010, är en varseblivningsprodukt för inomhusbruk som hjälper användaren att uppfatta när det ringer på analoga telefoner/texttelefoner/telefaxapparater. Bellman Ringer påkallar uppmärksamheten med hjälp av extra starka och justerbara ljudsignaler från den inbyggda högtalaren samt via en ljusindikation från lysdioden på framsidan. Som tillbehör finns Bellman Utomhushögtalare BE9003 vilken ansluts med sladd till Bellman Ringer och ger ifrån sig en extra stark och justerbar ringsignal utomhus eller i industrilokal. Bellman Ringer kopplas normalt in med hjälp av en mellanpropp i telefonjacket men kan också anslutas till andra källor såsom vissa dörrsignaler. Detta sker genom en specialkoppling via den inbyggda Telefoningången (9).

Montering & Inkoppling

Normalt är Bellman Ringer monterad på väggen men produkten kan också placeras liggande på t.ex. ett bord. 

Bellman Ringer har följande anslutningsmöjligheter:

 • Direkt från analoga telefonjack med medföljande telesladd/mellanpropp till Telefoningången (9).
 • Via Telefoningången (9) pinne 1 och 6. Se vidare under Teknisk specifikation.

Test

 1. Montera batterier och anslut Bellman Ringer till ett analogt telefonjack. 
 2. Sätt Bellman Ringer i ”on” läge, ställ upp volymen genom skjutomkopplaren på framsidan 
 3. Ring till det aktuella numret från t ex en mobiltelefon.
 4. Bellman Ringer skall då avge ljudsignaler enligt inställningarna på framsidan samt blinka rött med lysdioden (1). 

Indikeringar och Signaler

Ringsignalindikering

Röd lysdiod (1) lyser vid aktivering, även när ljudsignalen i Bellman Ringer är avstängd.

Signaler

Ljud

Bellman Ringer larmar med inbyggd ljudsignal om max ca 95 dBA vid 1 meter med ett huvudsakligt frekvensinnehåll på 500 – 1000 Hz. Ljudet är justerbart avseende styrka, frekvens och signaltyp. En Bellman Utomhushögtalare BE9003 (tillbehör) kan kopplas till Bellman Ringer och ger max ca 95 dBA vid 1 meter. Ljudet är justerbart avseende styrka, frekvens och signaltyp.

Inställningar

Funktion

På Bellman Ringer kan man göra följande inställningar:
Omkopplare (2) Ringsignal Av/På, gäller även tillbehör BE9003.
Omkopplare (3) Justerar ringsignalens ljudvolym, upp till ca 95 dBA vid en meter.
Omkopplare (4) Justerar ringsignalens tonhöjd med ett huvudsakligt frekvensinnehåll på 500 – 1000 Hz.
Omkopplare (5) Ger olika typer av ringsignal. 

 

Kortfattad felsökning 

 Symtom Åtgärd
Ingen påkallning trots inkommande samtal.
 • Kontrollera att Bellman Ringer är påslagen.
 • Kontrollera att telefonproppen är korrekt inkopplad.
 • Kontrollera om batterierna är slut.
 • Kontrollera att telefonjacket är analogt (ej ISDN).

    

Teknisk illustration

be1010 ringer linedrawing

 1. Lysdiod
 2. Ljudsignal av/på
 3. Volymkontroll
 4. Tonhöjdskontroll
 5. Ringsignalshastighet
 6. Väggfäste
 7. Batterilucka
 8. Högtalarutgång
 9. Telefoningång
RESurser
DATAblad