Appendix

Teknisk fördjupning

Armbandsmottagare

Visit Armbandsmottagare
Art. nr. BE1560

Appendix  

Fördjupning  

Inställningar 

För normal användning behöver man inte göra några inställningar. Om man av någon anledning vill ändra på något finns beskrivningar nedan. 

Radionyckel

För att kunna använda flera Visit-system i närheten av varandra utan att störa varandra, kan man ställa in olika Radionycklar på de olika systemen. Från fabrik är alla enheter i Visit-systemet inställda på samma Radionyckel, nämligen Radionyckel 0. Detta innebär att alla Radionyckelomkopplare på sändarna är ställda i läge OFF.

För att ändra Radionyckel på Visit Armbandsmottagare behövs även en Visit-sändare.

Gör så här för att byta Radionyckel: 

 1. Ställ in en valfri Visit-sändare på önskad Radionyckel genom att ändra dess Radionyckelomkopplare till önskad Radionyckel. För vidare information se sändarens bruksanvisning. 
 2. Håll Funktionsknappen (1) på Visit Armbandsmottagare intryckt till dess att den gröna (3) och den gula (4) lysdioden blinkar växelvis. Släpp knappen och Visit Armbandsmottagare är nu i programmerings­läge i cirka 30 sekunder.
 3. Tryck på Visit-sändarens testknapp.
 4. Lysdioderna (2, 3, 4 och 5) kommer nu att blinka fem gånger efter varandra i snabb följd för att indikera ett lyckat Radionyckelbyte. 
 5. Efter bytet av Radionyckel återgår Visit Armbandsmottagare automatiskt till normalläge.

red triangle Viktigt: 

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans. 

Signalmönster 

Ett Signalmönster är benämningen på det sätt som en mottagare i Visit-systemet indikerar en aktivering. Genom att ändra sändarnas Signalomkopplare ändrar man Signalmönstret som mottagarna visar då sändaren aktiveras. 

FÖLJANDE SIGNALMÖNSTER FINNS FÖR VISITSYSTEMET (OBSERVERA ATT armbandsmottagaren VARKEN AVGER LJUD ELLER BLIXT):
TypLysdiodmönsterLjudVibrationBlixt
Grön 1 Grön lyser konstant  1 x Ding dong, baston  Enstaka Ja 
Grön 2 Grön blinkar två gånger åt gången  2 x Ding dong, baston  Enstaka Ja
Grön 3 Grön blinkar tre gånger åt gången  1 x Ding dong, diskantton  Enstaka Ja 
Grön 4 Grön blinkar konstant  2 x Ding dong, diskantton Enstaka Ja 
Gul 1 Gul lyser konstant  1 x Ring, baston  Kort  Ja 
Gul 2 Gul blinkar två gånger åt gången 2 x Ring ring, baston  Kort  Ja 
Gul 3 Gul blinkar tre gånger åt gången 1 x Ring, diskantton  Kort  Ja 
Gul 4 Gul blinkar konstant  2 x Ring ring, diskantton  Kort  Ja 
Orange 1 Orange lyser konstant  Baby Hastig Ja
Orange 2 Orange blinkar två gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 3 Orange blinkar tre gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 4 Orange blinkar konstant  Baby Hastig Ja
VMA Röd och Orange blinkar alternerande konstant VMA konstant Lång Ja
Brandlarm Röd blinkar konstant  Brandlarm konstant Lång Ja

 

Avancerad programmering

Avancerad programmering ger extra möjligheter för dem som önskar specialanpassa sin Visit Armbandsmottagare.
Tanken är att man skall kunna välja ett helt unikt signalmönster som är knutet till en aktivering från en specifik ingång på en speciell Visit-sändare. Funktionen fungerar oberoende av Radionyckel-inställningar på de apparater som programmeras. Observera att funktionen, av säkerhetsskäl, inte fungerar med Visit Brandvarnare, BE1480.

Med hjälp av Avancerad programmering av Visit Armbands-mottagare, justerar man den så att dess Signalmönster helt motsvarar vad den skall användas till. Man kan med andra ord programmera ett helt eget signalmönster som t.ex. visar en orange fast lysande lysdiod och en konstant vibration.

För att kunna göra inställningen måste den Visit-sändare som Visit Armbands-mottagare skall anpassas till, finnas tillgänglig. Sändaren måste också vara kopplad så att den kan aktiveras på det sätt den är ämnad att användas.

Gör så här:

 1. Håll Funktionsknappen (1) på Visit Armbandsmottagare intryckt till dess att den gröna (3) och den gula (4) lysdioden blinkar växelvis. Visit Armbandsmottagare är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
 2. Håll Funktionsknappen (1) intryckt samtidigt som den aktuella Visit-sändaren aktiveras på precis det sätt som den är ämnad att användas. Den gula lysdioden (6) tänds. Observera att alla ingångar är individuella, så det fungerar inte att använda testknappen på en Visit Telefonsändare vars telefoningång skall visa det aktuella mönstret. 
 3. Stega mellan de olika lysdiodalternativen genom att trycka kort på Funktionsknappen (1). Välj aktuell indikering genom att hålla Funktionsknappen (1) intryckt till dess att Lysdioden (6) slocknar och börjar lysa gult med ett fast sken igen. 
 4. Stega mellan de olika vibrationsalternativen genom att trycka kort på Funktionsknappen (1). Välj aktuell indikering genom att hålla Funktionsknappen (1) intryckt till dess att Lysdioden (6) slocknar och börjar lysa gult med ett fast sken igen.
 5. Visit Armbandsmottagare visar nu det inprogrammerade sättet att indikera. Avsluta visningen med en kort tryckning på Funktionsknappen (1).
 6. Efter en kort stund återgår Visit Armbandsmottagare automatiskt till normalläge.

Denna funktion är helt nödvändig i de fall man önskar att en sändare skall fungera på ett speciellt sätt mot en specifik mottagare. 

Återställning av Avancerad programmering

Om Visit Armbandsmottagare behöver återställas efter att ha varit programmerad med Avancerad programmering görs detta enkelt.

 1. Håll Funktionsknappen (1) på Visit Armbandsmottagare intryckt till dess att den gröna (3) och den gula (4) lysdioden blinkar växelvis. Visit Armbandsmottagare är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
 2. Tryck på Funktionsknappen (1) tre gånger i snabb följd.
 3. Alla Lysdioder (2-5) lyser med fast sken i några sekunder.
 4. Alla Avancerade programmeringar har nu raderats och Visit Armbandsmottagare återgår automatiskt till normalläge.

Test

Det är enkelt att testa Visit Armbandsmottagare, BE1560. Om Armbandsmottagaren inte fungerar enligt beskriv­ningen nedan kan man kontrollera vidare under Appendix/Fördjupning/Felsökning/Felsökningsguide.

Hur man testar

För att testa radiomottagningen på Visit Armbands-mottagare, BE1560, krävs en sändare i Visit-systemet som  är inställd med samma Radionyckel som Armbandsmottagare. 

 1. Tryck på sändarens testknapp.
 2. Visit Armbandsmottagare kommer att indikera genom att:
 • Tända den av lysdioderna (2-5) som antingen sändaren är inställd på att indikera med eller som Visit Armbandsmottagare har programmerats till med Avancerad Programmering.
 • Vibrera som antingen sändaren är inställd på att indikera eller som Visit Armbandsmottagare har programmerats till med Avancerad Programmering.

Felsökning

Det finns en hel del man kan kontrollera själv innan man sänder en produkt för reparation.

FELSÖKNINGSGUIDE
SymtomÅtgärd
 Ingenting händer.  
 • Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten och att den gröna lysdioden (10) på Laddaren lyser.
 • Ladda eller byt batteriet i Armbandsmottagaren. Använd endast ett uppladdningsbart NiMh-batteri av typ VARTA V40H. Om batteriet är helt tomt kan du ändå använda Armbandsmottagaren genom att sätta den i Laddaren. För att använda Armbandsmottagaren löst igen bör den laddas i cirka två timmar.
 • Kontrollera att Armbandsmottagaren är korrekt placerad i Laddaren för Armbandsmottagaren samt att lysdioden (12) lyser grönt.
 Det går inte att ladda Armbandsmottagaren.  
 • Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten och att de gröna lysdioderna (10 och 12) på Laddaren lyser
 • Ladda eller byt batterierna på Laddaren för Armbandsmottagaren. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ TMK AAA60CT.
 Inget händer när batterieliminatorn kopplas bort. Testknappen (11) fungerar heller inte.  
 • Ladda eller byt batterierna. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ TMK AAA60CT.
 Lysdioden (6) på Armbandsmottagaren blinkar gult.  
 • Ladda eller byt batteriet i Armbandsmottagaren. Använd endast ett uppladdningsbart NiMh-batteri av typ VARTA V40H. Om batteriet är helt tomt kan du ändå använda Armbandsmottagaren genom att sätta den i Laddaren. För att använda Armbandsmottagaren löst igen bör den laddas i cirka två timmar.
Sängvibratorn vibrerar inte när Armbandsmottagaren aktiveras.
 • Kontrollera att sängvibratorn är riktigt ansluten till Laddaren för Armbandsmottagare.
 • Kontrollera att Armbandsmottagaren är korrekt isatt i Laddaren för Armbandsmottagare samt att lysdioden (12) lyser grönt.
Armbandsmottagaren tar inte emot signalerna från Visit Sändarna.
 • Kontrollera batteriet i Sändarna.
 • Kontrollera att Armbandsmottagaren inte är för långt bort genom att placera den närmare sändaren.
 • Kontrollera att Visit Armbandsmottagare är inställd på samma Radionyckel som övriga enheter i det aktuella Visit-systemet. Se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.
Armbandsmottagaren signalerar fel hur man än ställer om sändaren.
 • Radera avancerad programmering, se Appendix/Fördjupning/Återställning av Avancerad programmering.
Mottagaren signalerar utan att någon sändare aktiverats.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i det aktuella Visit-systemet. Det finns troligen ett annat system i närheten med samma Radionyckel.

   

RESURSER
 MANUAL DATABLAD