Appendix

Teknisk fördjupning

Bridge

Visit Bridge
Art. nr. BE1520

Appendix 

Fördjupning 

Inkoppling

Inkoppling av Yttre extern trigg

Visit Bridge, BE1520, har följande anslutningsmöjligheter:

 • Via uttaget för Yttre extern trigg (3) kan olika tillbehör anslutas, se nedan.
 • Med tryckknapp.

För mer information om hur mottagarna i Visit-systemet indikerar se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar nedan.

Yttre extern trigg på Visit Bridge, BE1520, kan kopplas till vibratorutgången på någon av Bellman & Symfon AB:s produkter eller annan utrustning som ger en spänning eller slutning för aktivering. Dessutom kan följande tillbehör användas:

 • Magnetbrytare BE9023 (tillbehör)
 • Trampmatta BE9024 (tillbehör)
 • En vanlig tryckknapp.

be1510 overview

 1. Entrévakt
 2. Magnetkontakt
 3. Tryckknapp
 4. Porttelefon
 5. 3,5 mm teleplugg
 6. Yttre Extern trigg

Se vidare under Appendix/Fördjupning/Teknisk information/Aktivering.

Inställningar

För normal användning behöver man inte göra några inställningar. Om man av någon anledning vill ändra på något finns beskrivningar nedan.

Radionyckel

För att kunna använda flera Visit- och/eller Bellman Visit-system i närheten av varandra utan att störa varandra, kan man ställa in olika Radionycklar på de olika systemen. Från fabrik är alla enheter i Visit-systemet inställda på samma Radionyckel, nämligen Radionyckel 0. Detta innebär att alla Radionyckelomkopplare (5) på sändarna är ställda i läge OFF. Inställningen av Radionyckel (så kallad Radiokanal för Bellman Visitsystemet) är identisk för de båda systemen.

 • För att ändra Radionyckel ändras Radionyckelomkopplarna (5) till önskat värde.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

Signalmönster

Ett Signalmönster är benämningen på det sätt som en mottagare i Visit-systemet indikerar en aktivering. Genom att ändra sändarnas Signalomkopplare ändrar man Signalmönstret som mottagarna visar då sändaren aktiveras. Välj genom att följa anvisningarna under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Inställning av Aktiveringsmönster. 

FÖLJANDE SIGNALMÖNSTER FINNS FÖR VISIT bridge 868:
TypLysdiodmönsterLjudVibrationBlixt
Grön 1 Grön lyser konstant  1 x Ding dong, baston  Enstaka Ja 
Grön 2 Grön blinkar två gånger åt gången  2 x Ding dong, baston  Enstaka Ja
Grön 3 Grön blinkar tre gånger åt gången  1 x Ding dong, diskantton  Enstaka Ja 
Grön 4 Grön blinkar konstant  2 x Ding dong, diskantton Enstaka Ja 
Gul 1 Gul lyser konstant  1 x Ring, baston  Kort  Ja 
Gul 4 Gul blinkar konstant 2 x Ring ring, diskantton  Kort  Ja 
Orange 1 Orange lyser konstant  Baby Hastig Ja
Orange 2 Orange blinkar två gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 3 Orange blinkar tre gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 4 Orange blinkar konstant  Baby Hastig Ja
VMA Röd och Orange blinkar alternerande konstant VMA konstant Lång Ja
Brandlarm Röd blinkar konstant  Brandlarm konstant Lång Ja

 

Följande signalmönster finns för visit bridge 433:
TypLysdiodmönsterLjudVibrationBlixt
Grön Grön lyser konstant 1 x Ding dong, baston Lång Ja
Gul Gul lyser konstant 1 x Ring, baston Kort Ja
Orange Orange lyser konstant Baby Lång Ja
VMA Röd och orange blinkar alternerande konstant VMA konstant Konstant Ja
Brandlarm Röd blinkar konstant Brandlarm konstant Konstant  Ja

 

Inställning av Aktiveringsmönster

Visit Bridge har två olika sätt att aktiveras på.

Vid leverans sänder Visit Bridge samma signal oberoende av vilken ingång som är orsak till aktiveringen. 

Genom att ställa om Signalomkopplarna (4) kan olika ingångar på samma Bridge sända olika Signalmönster.

På så sätt kan en och samma Bridge användas för att skicka vidare signalerna från Bellman Visit-systemet till Visit-systemet och tvärtom samtidigt som den kan sända Dörrsignal vid aktivering via Yttre extern trigg (3) samt Baby Cry-signal vid aktivering via Test-knappen (2).

THE FIGURE BELOW SHOWS THE STANDARD SETTINGS THAT ARE AVAILABLE.
     Signalmönster för Visit 868 vid aktivering från: Signalmönster för Visit 433 vid aktivering från:
 SignalomkopplareYttre extern trigg Tryckknapp Yttre extern triggTryckknapp 
 dip0000 Grön 1 Grön 1  Grön  Grön 
 dip0001 Grön 2 Grön 2 Grön  Grön 
 dip0010 Grön 3 Grön 3 Grön  Grön 
 dip0011 Grön 4 Grön 4 Grön  Grön 
 dip0100 Orange 1 Grön 4 Orange  Grön 
 dip0101 Orange 2 Grön 3 Orange  Grön 
 dip0110 Orange 3 Grön 2 Orange  Grön 
 dip0111 Orange 4 Grön 1 Orange  Grön 
 dip1000 Grön 1 Orange 1 Grön   Orange
 dip1001 Grön 2 Orange 2 Grön  Orange 
 dip1010 Grön 3 Orange 3 Grön  Orange 
 dip1011 Grön 4 Orange 4 Grön  Orange 
 dip1100 Grön 1 Gul 1 Grön  Gul 
 dip1101 Grön 4 Gul 4 Grön  Gul 
 dip1110  VMA VMA VMA  VMA 
 dip1111 Brandlarm Brandlarm Brandlarm  Brandlarm 

 

Överföring av signalmönster mellan systemen

Eftersom Visit-systemet har fler sätt att indikera på än det äldre Bellman Visit-systemet kommer systemen, av förklarliga skäl, inte att indikera lika. Likheterna kommer, i möjligaste mån, att innebära att samma färg på lysdiod kommer att användas. Den röda lysdioden är reserverad för brandlarm i Visit-systemet, så i de fall den röda dioden används av Bellman Visitsystemet kommer Visit-systemet att indikera med en annan färg. Se tabellerna nedan.

Tabellerna nedan visar hur de olika Signalmönstren överförs mellan de olika systemen.
Från 433Till 868
Grön Grön 1
Gul Gul 1
Orange Orange 1
Röd Grön 4
VMA VMA
Brandlarm Brandlarm

 

Från 868Till 433
Grön 1 Grön
Grön 2 Grön
Grön 3 Grön
Grön 4 Grön
Gul 1 Gul
Gul 2 Gul
Gul 3 Gul
Gul 4 Gul
Orange 1 Orange
Orange 2 Orange
Orange 3 Orange
Orange 4 Orange
VMA VMA
Brandlarm Brandlarm

 

Test 

Det är enkelt att testa Visit Repeater. Om Repeatern inte fungerar enligt beskrivningen nedan kan man kontrollera vidare under Felsökning/Felsökningsguide.

Hur man testar

För att testa radiomottagningen på Bellman Visit Bridge, BE1520, krävs en Visit-sändare och mottagare samt en Bellman Visit-sändare och mottagare. Samtliga enheter måste vara inställda på samma Radionyckel som Visit Bridge.
Test av mottagaren i Visit Bridge:

 1. Se till att Visit Bridge är korrekt inkopplad.
 2. Tryck på Visit-sändarens testknapp.
 3. Visit Bridge kommer att indikera genom att blinka med Lysdioden (1).
 4. Tryck på Bellman Visit-sändarens testknapp.
 5. Visit Bridge kommer att indikera genom att blinka med Lysdioden (1).

För att testa Sändaren:

 1. Se till att Visit Bridge är korrekt inkopplad.
 2. Aktivera via Testknappen (2) eller via Yttre extern trigg (3).
 3. Visit Bridge skall nu blinka med Lysdioden (1) för att visa både att den blivit aktiverad och att den sänder ut en signal till mottagarna i Visit- och Bellman Visit-systemet.
 4. Mottagarna i båda systemen skall visa larm på det vis som Visit Bridge är inställd på med hjälp av Signalomkopplarna (4). 

Felsökning

Det finns en hel del man kan kontrollera själv innan man sänder en produkt för reparation.

FELSÖKNINGSGUIDE
SymtomÅtgärd
 Inget händer när sändaren aktiveras med testknappen.
 • Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten.
 • Om batterieliminatorn inte är ansluten, byt backupbatteri. Använd endast Alkaliska batterier av typ 6LR61 eller Litiumbatterier av typ 6F22. Se till att batterieliminatorn är korrekt ansluten.
 • Kontrollera att alla anslutningar är korrekt gjorda.
 
 Lysdioden (1) blinkar gult när Visit Bridge aktiveras.  
 • Byt backupbatteri. Använd endast alkaliska batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22. 
 • Se till att batterieliminatorn är korrekt ansluten.
 Lysdioden (1) blinkar grönt när Visit Bridge aktiveras men mottagarna larmar inte.
 • Kontrollera batteriet i mottagarna.
 • Kontrollera att mottagarna inte är för långt bort genom att placera dem närmare Visit Bridge.
 • Kontrollera att samtliga enheter i Visit- och Bellman Visit-systemet är inställda på samma Radionyckel, se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.
 Ett av systemen fungerar men inte det andra.
 • Ställ Signalomkopplaren på 0000.
 
Mottagaren larmar konstigt när den aktiveras av Visit Bridge.
 • Kontrollera att samtliga enheter i Visit- och Bellman Visit-systemet är inställda på samma Radionyckel, se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.
 Mottagaren signalerar utan att någon sändare aktiverats.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i det aktuella Visit-systemet. Det finns troligen ett annat system i närheten med samma Radionyckel.
 

    

RESURSER
 MANUAL DATABLAD