Appendix

Teknisk fördjupning

Repeater

Visit Repeater
Art. nr. BE1510

Appendix 

Fördjupning 

Inkoppling

Inkoppling av Yttre extern trigg

Visit Repeater, BE1510, har följande anslutningsmöjligheter: 

 • Via uttaget för Yttre extern trigg (3) kan olika tillbehör anslutas, se nedan.
 • Med tryckknapp.

För mer information om hur mottagarna i Visit-systemet indikerar se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar nedan.

Yttre extern trigg på Visit Repeater, BE1510, kan kopplas till vibratorutgången på någon av Bellman & Symfon AB:s produkter eller annan utrustning som ger en spänning eller slutning för aktivering. Dessutom kan följande tillbehör användas:

 • Magnetbrytare BE9023 (tillbehör)
 • Trampmatta BE9024 (tillbehör)
 • En vanlig tryckknapp

be1510 overview

 1. Entrévakt
 2. Magnetkontakt
 3. Tryckknapp
 4. Porttelefon
 5. 3,5 mm teleplugg
 6. Yttre Extern trigg

Se vidare under Appendix/Fördjupning/Teknisk information/Aktivering.

Inställningar

För normal användning behöver man inte göra några inställningar. Om man av någon anledning vill ändra på något finns beskrivningar nedan.

Radionyckel

För att kunna använda flera Visit-system i närheten av varandra utan att störa varandra, kan man ställa in olika Radionycklar på de olika systemen. Från fabrik är alla enheter i Visit-systemet inställda på samma Radionyckel, nämligen Radionyckel 0. Detta innebär att alla Radionyckelomkopplare på sändarna är ställda i läge OFF.

 • För att ändra Radionyckel ändras Radionyckelomkopplarna (5) till önskat värde.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

Signalmönster

Ett Signalmönster är benämningen på det sätt som en mottagare i Visit-systemet indikerar en aktivering. Genom att ändra sändarnas Signalomkopplare ändrar man Signalmönstret som mottagarna visar då sändaren aktiveras. Välj genom att följa anvisningarna under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Inställning av Aktiveringsmönster. 

FÖLJANDE SIGNALMÖNSTER FINNS FÖR VISIT DÖRRSÄNDARE:
TypLysdiodmönsterLjudVibrationBlixt
Grön 1 Grön lyser konstant  1 x Ding dong, baston  Enstaka Ja 
Grön 2 Grön blinkar två gånger åt gången  2 x Ding dong, baston  Enstaka Ja
Grön 3 Grön blinkar tre gånger åt gången  1 x Ding dong, diskantton  Enstaka Ja 
Grön 4 Grön blinkar konstant  2 x Ding dong, diskantton Enstaka Ja 
Gul 1 Gul lyser konstant  1 x Ring, baston  Kort  Ja 
Gul 2 Gul blinkar konstant 2 x Ring ring, diskantton  Kort  Ja 
Orange 1 Orange lyser konstant  Baby Hastig Ja
Orange 2 Orange blinkar två gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 3 Orange blinkar tre gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 4 Orange blinkar konstant  Baby Hastig Ja
VMA Röd och Orange blinkar alternerande konstant VMA konstant Lång Ja
Brandlarm Röd blinkar konstant  Brandlarm konstant Lång Ja

 

Inställning av Aktiveringsmönster

Visit Repeater kan aktiveras på två olika sätt.
Vid leverans sänder Repeatern samma signal oberoende av vilken ingång som är orsak till aktiveringen. Genom att ställa om Signalomkopplarna (4) kan olika ingångar på samma Repeater sända olika Signalmönster.På så sätt kan en och samma Repeater användas för att skicka vidare signalerna från Visit-systemet samtidigt som den kan sända Dörrsignal vid aktivering via Yttre extern trigg (3) samt Baby Cry-signal vid aktivering via Testknappen (2). 

The figure below shows the standard settings that are available.
     Signal pattern on activation from:
 Signal switchExterior external trigger Pushbutton
 dip0000 Grön 1 Grön 1 
 dip0001 Grön 2 Grön 2
 dip0010 Grön 3 Grön 3
 dip0011 Grön 4 Grön 4
 dip0100 Orange 1 Grön 4
 dip0101 Orange 2 Grön 3
 dip0110 Orange 3 Grön 2
 dip0111 Orange 4 Grön 1
 dip1000 Grön 1 Orange 1
 dip1001 Grön 2 Orange 2
 dip1010 Grön 3 Orange 3
 dip1011 Grön 4 Orange 4
 dip1100 Grön 1 Gul 1
 dip1101 Grön 4 Gul 4
 dip1110  VMA VMA
 dip1111 Brandlarm Brandlarm

 

Test 

Det är enkelt att testa Visit Repeater. Om Repeatern inte fungerar enligt beskrivningen nedan kan man kontrollera vidare under Felsökning/Felsökningsguide.

Hur man testar

För att testa radiomottagningen på Visit Repeater, BE1510, krävs en sändare i Visit-systemet som är inställd på samma Radionyckel som Repeatern. 

 1. Tryck på sändarens testknapp.
 2. Visit Repeater kommer att indikera genom att blinka med Lysdioden (1).

För att testa Sändaren:

 1. Se till att Repeatern är korrekt inkopplad.
 2. Aktivera Repeatern via Testknappen (2) eller via Yttre Extern trigg (3).
 3. Repeatern tänder Lysdioden (1) för att visa både att den blivit aktiverad och att den sänder ut en signal till mottagarna i Visit-systemet.
 4. Mottagarna i systemet skall visa larm på det vis som Repeatern är inställd på med hjälp av Signalomkopplarna (4). 

Felsökning

Det finns en hel del man kan kontrollera själv innan man sänder en produkt för reparation.

FELSÖKNINGSGUIDE
SymtomÅtgärd
 Inget händer när sändaren aktiveras med testknappen(2).
 • Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten.
 • Om batterieliminatorn inte är ansluten, byt backupbatteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22. Se till att batterieliminatorn är korrekt ansluten.
 • Kontrollera att alla anslutningar är korrekt gjorda.
 
 Lysdioden (1) blinkar gult när Repeatern aktiveras.  
 • Byt backupbatteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22. Se till att batterieliminatorn är korrekt ansluten.
 Lysdioden (1) blinkar grönt när Repeatern aktiveras men mottagarna larmar inte.
 • Kontrollera batteriet i mottagaren.
 • Kontrollera att samtliga enheter i Visit-systemet är inställda på samma Radionyckel, se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.
 • Kontrollera att mottagarna inte är för långt bort genom att placera dem närmare Repeatern.
 Mottagaren larmar konstigt när den aktiveras av Repeatern.
 • Ställ Signalomkopplaren på 0000.
 
 Mottagarna i systemet ger signaler utan anledning.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
 

   

RESURSER
 MANUAL