Appendix

Teknisk fördjupning

Brandvarnare

Visit Brandvarnare
Art. nr. BE1480

Fördjupning 

Inkoppling

Visit Brandvarnare behöver ingen inkoppling.

Inställningar

För normal användning behöver man inte göra några inställningar. Om man av någon anledning vill ändra på något finns beskrivningar nedan.

Radionyckel

För att kunna använda flera Visit-system i närheten av varandra utan att störa varandra, kan man ställa in olika Radionycklar på de olika systemen. Från fabrik är alla enheter i Visit-systemet inställda på samma Radionyckel, nämligen Radionyckel 0. Detta innebär att alla Radionyckelomkopplare på sändarna är ställda i läge OFF.

 • För att ändra Radionyckel ändras Radionyckelomkopplarna (6) till önskat värde. Observera att omkopplare (7) och (8) inte är Radionyckelomkopplare! 
 • Broadcast-omkopplare (7) har funktionen att slå på och slå av en extra säkerhetsfunktion som gör att brandvarnaren sänder till alla mottagare inom dess räckvidd oberoende av inställd Radionyckel.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit 868-produkter i ett system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans. Om Broadcast-omkopplaren (7) står i läge ON aktiveras dock samtliga Bellman Visit 868-mottagare då brandlarmsignal detekteras oberoende av Radionyckel. Om fel Radionyckel är inställd på Brandvarnaren kommer varken batterivarningen eller Testknappen att fungera mot Bellman Visit 868-systemets mottagare. Denna funktion är till för att man, i Broadcast-läge, inte skall störa andra Bellman Visit 868-system då man provar brandvarnaren eller har ett dåligt batteri.

 Signalmönster

Ett Signalmönster är benämningen på det sätt som en mottagare i Visit-systemet indikerar en aktivering. Genom att ändra sändarnas Signalomkopplare ändrar man Signalmönstret som mottagarna visar då sändaren aktiveras.

FÖLJANDE SIGNALMÖNSTER FINNS FÖR VISIT brandvarnare:
TypLysdiodmönsterLjudVibrationBlixt
Brandlarm     Röd blinkar konstant  Brandlarm konstant Lång Ja 
Brandlarm lågt batteri Röd blinkar var femte sekund Nej Nej  Nej
Brandlarm tomt batteri Röd blinkar var femte sekund Brandlarm, en kort En kort  Ja 

 

Brandlarmsystem med Visit Guard-mottagare

Visit Brandvarnare kan kopplas till ett speciellt brandlarmsystem där en Visit Guard-mottagare BE1465 kontrollerar samtliga brandvarnare som är registrerade i systemet. För denna funktion används Omkopplaren för Guard-mottagare (8).

Om ingen Visit Guard-mottagare BE1465 används i ditt system skall Omkopplaren för Guard-mottagare (8) stå i läge OFF. 

För vidare information om detta se bruksanvisningen till Guard-mottagaren.

Test

Det är enkelt att testa Visit Brandvarnare. Om Brandvarnaren inte fungerar enligt beskrivningen nedan kan man kontrollera vidare under Felsökning/Felsökningsguide.

Hur man testar

Prova Brandvarnaren minst en gång per månad, gärna varje vecka t.ex. i samband med städning. Prova den alltid omedelbart efter semester eller annan längre bortavaro. 
För att testa Brandvarnaren med Testknappen (1) eller med inblåst rök behövs en mottagare i Visit-systemet inställd på samma Radionyckel som Brandvarnaren. Gör så här:

 1. Håll Testknappen (1) intryckt eller blås rök in i Brandvarnaren. Visit Brandvarnare skall efter cirka fem till tio sekunder sända ut en radiosignal.
 2. Visit-mottagarna skall då indikera för Brandvarnare.

Felsökning

Det finns en hel del man kan kontrollera själv innan man sänder en produkt för reparation.

FELSÖKNINGSGUIDE
SymtomÅtgärd
 Inget händer när sändaren aktiveras med tryckknappen(1).
 • Byt batteri. Använd antingen Duracell #MN1604, Energizer #522 (alkaliska) eller Ultralife U9VL-J (litium).
 
 Visit Mottagarna signalerar då och då för brandlarm till synes utan anledning.
 • Byt batteri. Använd antingen Duracell #MN1604, Energizer #522 (alkaliska) eller Ultralife U9VL-J (litium).
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionycke l
Brandvarnaren kan aktiveras med Testknappen (1) men mottagarna larmar inte.
 • Kontrollera att Brandvarnarens antenn är rak och pekar ner mot golvet.
 • Kontrollera att mottagarna inte är för långt bort genom att placera dem närmare Brandvarnaren.
 • Kontrollera batteriet i mottagaren.
 • Kontrollera att samtliga enheter i Visit-systemet är inställda på samma Radionyckel. Se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.
Lysdioden (1) blinkar gult eller på ett konstigt vis.
 • Om Brandvarnaren är ansluten till ett system med en Visit Guard-mottagare BE1465, se vidare i Guard-mottagarens bruksanvisning.
 • Om Brandvarnaren inte är ansluten till ett system med en Visit Guard-mottagare, BE1465, kontrollera att Omkopplaren för Guard-mottagaren (8) står i läge 0
 Mottagaren signalerar utan att någon sändare aktiverats.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i det aktuella Visit-systemet. Det finns troligen ett annat system i närheten med samma Radionyckel.
 

Brandvarnaren piper och tutar på annat vis än enligt punkterna ovan och utan anledning.

 • Brandvarnaren är trasig och behöver skickas på reparation.

   

RESURSER
 MANUAL DATABLAD