Appendix

Teknisk fördjupning

Pager

Visit Pager
Art. nr. BE1470

Appendix  

Fördjupning  

Inställningar 

För normal användning behöver man inte göra några inställningar. Om man av någon anledning vill ändra på något finns beskrivningar nedan. 

Radionyckel

För att kunna använda flera Visit-system i närheten av varandra utan att störa varandra, kan man ställa in olika Radionycklar på de olika systemen. Från fabrik är alla enheter i Visit-systemet inställda på samma Radionyckel, nämligen Radionyckel 0. Detta innebär att alla Radionyckelomkopplare på sändarna är ställda i läge OFF.

För att ändra Radionyckel på Visit Pager behövs även en Visit-sändare. Gör så här för att byta Radionyckel: 

 1. Ställ in en valfri Visit-sändare på önskad Radionyckel genom att ändra dess Radionyckelomkopplare till önskad Radionyckel. För vidare information se sändarens bruksanvisning.
 2. Håll Funktionsknappen (1) på Visit Pager intryckt till dess att den gröna (3) och den gula (4) lysdioden blinkar växelvis. Visit Pager är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
 3. Tryck på Visit-sändarens testknapp.
 4. Lysdioderna (2, 3, 4 och 5) kommer nu att blinka fem gånger efter varandra i snabb följd för att indikera ett lyckat Radionyckelbyte. 
 5. Efter bytet av Radionyckel återgår Visit Pager automatiskt till normalläge.

red triangle Viktigt: 

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans. 

Signalmönster 

Ett Signalmönster är benämningen på det sätt som en mottagare i Visit-systemet indikerar en aktivering. Genom att ändra sändarnas Signalomkopplare ändrar man Signalmönstret som mottagarna visar då sändaren aktiveras. 

FÖLJANDE SIGNALMÖNSTER FINNS FÖR VISITSYSTEMET (Observera att Pagern varken avger ljud eller blixt):
TypLysdiodmönsterLjudVibrationBlixt
Grön 1 Grön lyser konstant  1 x Ding dong, baston  Enstaka Ja 
Grön 2 Grön blinkar två gånger åt gången  2 x Ding dong, baston  Enstaka Ja
Grön 3 Grön blinkar tre gånger åt gången  1 x Ding dong, diskantton  Enstaka Ja 
Grön 4 Grön blinkar konstant  2 x Ding dong, diskantton Enstaka Ja 
Gul 1 Gul lyser konstant  1 x Ring, baston  Kort  Ja 
Gul 2 Gul blinkar två gånger åt gången 2 x Ring ring, baston  Kort  Ja 
Gul 3 Gul blinkar tre gånger åt gången 1 x Ring, diskantton  Kort  Ja 
Gul 4 Gul blinkar konstant  2 x Ring ring, diskantton  Kort  Ja 
Orange 1 Orange lyser konstant  Baby Hastig Ja
Orange 2 Orange blinkar två gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 3 Orange blinkar tre gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 4 Orange blinkar konstant  Baby Hastig Ja
VMA Röd och Orange blinkar alternerande konstant VMA konstant Lång Ja
Brandlarm Röd blinkar konstant  Brandlarm konstant Lång Ja

 

Avancerad programmering

Avancerad programmering ger extra möjligheter för dem som önskar specialanpassa sin Visit Pager.

Tanken är att man skall kunna välja ett helt unikt signalmönster som är knutet till en aktivering från en specifik ingång på en speciell Visit-sändare. Funktionen fungerar oberoende av Radionyckelinställningar på de apparater som programmeras. Observera att funktionen, av säkerhetsskäl, inte fungerar med Visit Brandvarnare BE1480.

Med hjälp av Avancerad programmering av Visit Pager, justerar man den så att dess Signalmönster helt motsvarar vad den skall användas till. Man kan med andra ord programmera ett helt eget signalmönster som t.ex. visar en orange fast lysande lysdiod och en konstant vibration.

För att kunna göra inställningen måste den Visit-sändare som Visit Pager skall anpassas till, finnas tillgänglig. Sändaren måste också vara kopplad så att den kan aktiveras på det sätt den är ämnad att användas.

Gör så här:

 1. Håll Funktionsknappen (1) på Visit Pager intryckt till dess att den gröna (3) och den gula (4) lysdioden blinkar växelvis. Visit Pager är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
 2. Håll Funktionsknappen (1) intryckt samtidigt som den aktuella Visit-sändaren aktiveras på precis det sätt som den är ämnad att användas. Den gula lysdioden (6) tänds. Observera att alla ingångar är individuella, så det fungerar inte att använda testknappen på en Visit Telefonsändare vars telefoningång skall visa det aktuella mönstret.
 3. Stega mellan de olika lysdiodalternativen genom att trycka kort på Funktionsknappen (1). Välj aktuell indikering genom att hålla Funktionsknappen (1) intryckt till dess att Lysdioden (6) slocknar och börjar lysa gult med ett fast sken igen.
 4. Stega mellan de olika vibrationsalternativen genom att trycka kort på Funktionsknappen (1). Välj aktuell indikering genom att hålla Funktionsknappen (1) intryckt till dess att Lysdioden (6) slocknar och börjar lysa gult med ett fast sken igen.
 5. Visit Pager visar nu det inprogrammerade sättet att indikera. Avsluta visningen med en kort tryckning på Funktionsknappen (1).
 6. Efter en kort stund återgår Visit Pager automatiskt till normalläge.

Denna funktion är helt nödvändig i de fall man önskar att en sändare skall fungera på ett speciellt sätt mot en specifik mottagare. 

Återställning av Avancerad programmering

Om Visit Pager behöver återställas efter att ha varit programmerad med Avancerad programmering görs detta enkelt.

 1. Håll Funktionsknappen (1) på Visit Pager intryckt till dess att den gröna (3) och den gula (4) lysdioden blinkar växelvis. Bellman Visit Pager är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
 2. Tryck på Funktionsknappen (1) tre gånger i snabb följd.
 3. Alla Lysdioder (2-5) lyser med fast sken i några sekunder.
 4. Alla Avancerade programmeringar har nu raderats och Visit Pager återgår automatiskt till normalläge.

Test

Det är enkelt att testa Visit Pager, BE1470. Om Pager inte fungerar enligt beskrivningen nedan kan man kontrollera vidare nedan under Appendix/Fördjupning/Felsökning/Felsökningsguide.

Hur man testar

För att testa radiomottagningen på Bellman Visit Pager, BE1470, krävs en sändare i Visit-systemet som är inställd med samma Radionyckel som Pager.

 1. Tryck på sändarens testknapp.
 2. Visit Pager kommer att indikera genom att:
 • Tända den av lysdioderna (2-5) som antingen sändaren är inställd på att indikera med eller som  Visit Pager har programmerats till med Avancerad Programmering.
 • Vibrera som antingen sändaren är inställd på att indikera eller som Visit Pager har   programmerats till med Avancerad Programmering.

Felsökning

Det finns en hel del man kan kontrollera själv innan man sänder en produkt för reparation.

FELSÖKNINGSGUIDE
SymtomÅtgärd
 Inget händer.
 • Byt eller ladda batteriet. Använd endast alkaliskt batteri av typ AAA eller uppladdningsbart NiMh-batteri av typ AAA. 
 Lysdioden (6) blinkar gult.
 • Byt eller ladda batteriet. Använd endast alkaliskt batteri av typ AAA eller uppladdningsbart NiMH-batteri av typ AAA.
 
 Pagern tar inte emot signalerna från Visit Sändarna.
 • Kontrollera att Visit Pager är inställd på samma Radionyckel som övriga enheter i det aktuella Visit-systemet. Se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.
 • Kontrollera batteriet i Sändarna.
 • Kontrollera att Pagern inte är för långt bort genom att placera den närmare sändaren. 
Mottagaren signalerar utan att någon sändare aktiverats.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i det aktuella Visit-systemet. Det finns troligen ett annat system i närheten med samma Radionyckel.
 

  

RESURSER
 MANUAL DATABLAD