Appendix

Teknisk fördjupning

Telefonsändare

Visit Telefonsändare
Art. nr. BE1430

Appendix 

Fördjupning 

Inkoppling

Visit Telefonsändare, BE1430, har följande aktiveringsmöjligheter:

 • Via Telefonkontakten (6) kopplas Telefonsändaren med hjälp av den medföljande telefonsladden till telefonjacket.
 • Via uttaget för Yttre Extern trigg (3) kan olika tillbehör anslutas, se nedan.
 • Via plinten för Inre Extern trigg (7) kan olika tillbehör anslutas, se nedan.
 • Med tryckknapp (2)

För mer information om hur mottagarna i Visit-systemet indikerar se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar nedan.

Inkoppling av Extern trigg

Extern trigg på Visit Telefonsändare, BE1430, kan kopplas till vibratorutgången på någon av Bellman & Symfon AB:s produkter eller annan utrustning som ger en spänning eller slutning för aktivering. Dessutom kan följande tillbehör användas:

 • Magnetbrytare BE9023 (tillbehör)
 • Trampmatta BE9024 (tillbehör)
 • En tryckknapp som ger en slutning

overwiew

 1. Entrévakt
 2. Magnetkontakt
 3. Tryckknapp
 4. Porttelefon
 5. 3,5 mm teleplugg
 6. Yttre Extern trigg
 7. Inre Extern trigg
 8. Analog telefonanslutning

Se vidare under Appendix/Fördjupning/Teknisk information/Aktivering.

Inställningar

För normal användning behöver man inte göra några inställningar. Om man av någon anledning vill ändra på något finns beskrivningar nedan.

Radionyckel

För att kunna använda flera Visit-system i närheten av varandra utan att störa varandra, kan man ställa in olika Radionycklar på de olika systemen. Från fabrik är alla enheter i Visit-systemet inställda på samma Radionyckel, nämligen Radionyckel 0. Detta innebär att alla Radionyckelomkopplare på sändarna är ställda i läge OFF.

 • För att ändra Radionyckel ändras Radionyckelomkopplarna (7) till önskat värde.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

Signalmönster

Ett Signalmönster är benämningen på det sätt som en mottagare i Visit-systemet indikerar en aktivering. Genom att ändra sändarnas Signalomkopplare ändrar man Signalmönstret som mottagarna visar då sändaren aktiveras. Välj genom att följa anvisningarna under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Inställning av Aktiveringsmönster. 

FÖLJANDE SIGNALMÖNSTER FINNS FÖR VISIT DÖRRSÄNDARE:
TypLysdiodmönsterLjudVibrationBlixt
Grön 1 Grön lyser konstant  1 x Ding dong, baston  Enstaka  Ja 
Grön 2 Grön blinkar två gånger åt gången  2 x Ding dong, baston  Enstaka  Ja
Grön 3 Grön blinkar tre gånger åt gången  1 x Ding dong, diskantton  Enstaka  Ja 
Grön 4 Grön blinkar konstant  2 x Ding dong, diskantton Enstaka Ja 
Gul 1 Gul lyser konstant  1 x Ring, baston  Kort  Ja 
Gul 2 Gul blinkar två gånger åt gången 2 x Ring ring, baston  Kort  Ja 
Gul 3 Gul blinkar tre gånger åt gången 1 x Ring, diskantton  Kort  Ja 
Gul 4 Gul blinkar konstant  2 x Ring ring, diskantton  Kort  Ja 
Orange 1 Orange lyser konstant  Baby Hastig Ja
Orange 2 Orange blinkar två gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 3 Orange blinkar tre gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 4 Orange blinkar konstant  Baby Hastig Ja
VMA Röd och Orange blinkar alternerande konstant VMA konstant Lång Ja
Brandlarm Röd blinkar konstant  Brandlarm konstant Lång Ja

 

Inställning av Aktiveringsmönster

Visit Telefonsändare kan aktiveras på fyra olika sätt, se bild ovan.

Vid leverans sänder Telefonsändaren samma signal oberoende av vilken ingång som är orsak till aktiveringen.

Genom att ställa om Signalomkopplarna (4) kan olika ingångar på samma Telefonsändare sända olika Signalmönster.

På så sätt kan t.ex. en och samma Telefonsändare användas till att sända Telefonsignal vid aktivering via telefonjacket (6), Dörrsignal vid aktivering via Inre Extern trigg (7), Dörrsignal 2 vid aktivering via Yttre Extern trigg (3) och Babyvakt-signal vid aktivering via Testknappen (2). Allt detta görs med samma enhet.

TABELLEN NEDAN VISAR DE STANDARDINSTÄLLNINGAR SOM FINNS TILLGÄNGLIGA:
     Signalmönster vid aktivering: 
 Signalomkopplare     TryckknappTelefoningångYttre extern trigg                         Inre extern trigg                        
 dip0000 Gul 1 Gul 1 Grön 1  Gul 4
 dip0001 Grön 1 Gul 1 Grön 2 Grön 4
 dip0010 Orange 2 Gul 1 Gul 4 Orange 3 
 dip0011 Grön 4 Gul 1 Orange 2 Orange 4
 dip0100 Orange 1 Gul 2 Grön 4 Grön 2 
 dip0101 Grön 2 Gul 2  Orange 3 Gul 1
 dip0110 Grön 1 Gul 3 Grön 2 Gul 1
 dip0111 Grön 4 Gul 3 Orange 4 Orange 2
 dip1000 Orange 4 Gul 4 Gul 1 Grön 2
 dip1001 Grön 2 Gul 4 Gul 1 Grön 4
 dip1010 Orange 1 Gul 4 Orange 3 Gul 1
 dip1011 Grön 3 Gul 4 Grön 4 Gul 1
 dip1100 Orange 1 Gul 4 Orange 3  Grön 4 
 dip1101 Grön 3 Gul 4 Grön 4  Orange 4
 dip1110 VMA VMA VMA VMA
 dip1111 Brandlarm Brandlarm Brandlarm Brandlarm

 

Test

Det är enkelt att testa Visit Dörrsändare. Om den inte fungerar enligt beskrivningen nedan kan man kontrollera vidare under Felsökning/Felsökningsguide.

Hur man testar

Gör så här för att kontrollera Telefonsändarens sändare:

 1. Tryck på Telefonsändarens Testknapp (2).
 2. Telefonsändaren tänder Lysdioden (1) för att visa både att den blivit aktiverad och att den sänder ut en signal till mottagarna i Visit-systemet.
 3. Mottagarna i systemet visar larm på det vis som Telefonsändaren är inställd på med hjälp av Signalomkopplarna (4). 

För att kontrollera hela telefonsändarens funktion:

 1. Kontrollera att Telefonsändaren är korrekt inkopplad. För inkopplingsanvisningar, se vidare under Att komma igång/Packa upp, montera och prova apparaten.
 2. Aktivera Telefonsändaren på det vis som är aktuellt. Detta kan vara via vilken som helst av de fyra aktiveringsmöjligheterna.
 3. Telefonsändaren tänder Lysdioden (1) för att visa både att den blivit aktiverad och att den sänder ut en signal till mottagarna i Visit-systemet.
 4. Mottagarna i systemet visar larm på det vis som Telefonsändaren är inställd på med hjälp av Signalomkopplarna (4). 

Felsökning

Det finns en hel del man kan kontrollera själv innan man sänder en produkt för reparation.

FELSÖKNINGSGUIDE
SymtomÅtgärd
 Inget händer när sändaren aktiveras med testknappen.
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22.
 • Kontrollera att alla anslutningar är korrekt gjorda.
 
 Lysdioden (1) lyser gult när Telefonsändaren aktiveras.  
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22.
 Lysdioden (1) lyser grönt när Telefonsändaren aktiveras men mottagarna larmar inte.
 • Kontrollera batteriet i mottagaren.
 • Kontrollera att samtliga enheter i Visit-systemet är inställda på samma Radionyckel. Se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.
 • Kontrollera att mottagarna inte är för långt bort genom att placera dem närmare sändaren.
Mottagaren larmar konstigt när den aktiveras av Telefonsändaren.
 • Ställ Signalomkopplaren på 0000.
 
 Mottagaren signalerar utan att någon sändare aktiverats.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i det aktuella Visit-systemet. Det finns troligen ett annat system i närheten med samma Radionyckel.
 

  

RESURSER
 MANUAL DATABLAD