Appendix

Teknisk fördjupning

Tryckknappsändare

Visit Tryckknappsändare
Art. nr. BE1420

Appendix

Fördjupning 

Inkoppling

Visit Tryckknappssändare kan endast aktiveras via Tryckknappen (2).

Inställningar

För normal användning behöver man inte göra några inställningar. Om man av någon anledning vill ändra på något finns beskrivningar nedan.

Radionyckel

För att kunna använda flera Visit-system i närheten av varandra utan att störa varandra, kan man ställa in olika Radionycklar på de olika systemen. Från fabrik är alla enheter i Visit-systemet inställda på samma Radionyckel, nämligen Radionyckel 0. Detta innebär att alla Radionyckelomkopplare på sändarna är ställda i läge OFF.

 • För att ändra Radionyckel ändras Radionyckelomkopplarna (7) till önskat värde.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

Signalmönster

Ett Signalmönster är benämningen på det sätt som en mottagare i Visit-systemet indikerar en aktivering. Genom att ändra sändarnas Signalomkopplare ändrar man Signalmönstret som mottagarna visar då sändaren aktiveras. Välj genom att följa anvisningarna under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Inställning av Aktiveringsmönster. 

FÖLJANDE SIGNALMÖNSTER FINNS FÖR VISIT tryckknappsändare:
TypLysdiodmönsterLjudVibrationBlixt
Grön 1      Grön lyser konstant  1 x Ding dong, baston  Enstaka  Ja 
Grön 2 Grön blinkar två gånger åt gången  2 x Ding dong, baston  Enstaka  Ja
Grön 3 Grön blinkar tre gånger åt gången  1 x Ding dong, diskantton  Enstaka  Ja 
Grön 4 Grön blinkar konstant  2 x Ding dong, diskantton Enstaka Ja 
Gul 1 Gul lyser konstant  1 x Ring, baston  Kort  Ja 
Gul 4 Gul blinkar konstant 2 x Ring ring, diskantton  Kort  Ja 
Orange 1 Orange lyser konstant  Baby  Hastig  Ja 
Orange 4 Orange blinkar konstant  Baby  Hastig  Ja 

 

Inställning av Aktiveringsmönster

Vid leverans sänder Visit Tryckknappssändare Grön 1. Detta Signalmönster kan ändras genom att ställa om Signalomkopplarna (3) i olika lägen.

Figuren nedan visar de standardinställningar som finns tillgängliga:
 SignalomkopplareSignalmönster
 signal pattern green 1 Grön 1
 signal pattern green 2 Grön 2
 signal pattern green 3 Grön 3 
 signal pattern green 4 Grön 4
 signal pattern orange 1 Gul 1 
 signal pattern orange 4 Gul 4
 signal pattern Yellow 1 Orange 1
 signal pattern yellow 4 Orange 4

 

Test

Det är enkelt att testa Visit Tryckknappssändare. Om Tryckknappssändaren inte fungerar enligt beskrivningen nedan kan man kontrollera vidare under Felsökning/Felsökningsguide.

Hur man testar

För att testa Visit Tryckknappssändare, BE1420, krävs en mottagare i Visit-systemet som är inställd på samma Radionyckel som Tryckknappssändaren.

 1. Tryck på sändarens Tryckknapp (2).
 2. Tryckknappssändaren skall nu tända Lysdioden (1) för att visa både att den blivit aktiverad och att den sänder en signal till mottagarna i Visit-systemet.
 3. Mottagarna i systemet skall visa larm på det vis som Tryckknappssändaren är inställd på med hjälp av Signalomkopplarna (3).

Felsökning

Det finns en hel del man kan kontrollera själv innan man sänder en produkt för reparation.

FELSÖKNINGSGUIDE
SymtomÅtgärd
 Inget händer när sändaren aktiveras med tryckknappen(2).
 • Kontrollera att batteriet är isatt åt rätt håll.
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ PX28A eller litiumbatteri av typ PX28L.
 • Kontrollera att alla anslutningar är korrekt gjorda.
 
 Lysdioden (1) lyser grönt när sändaren aktiveras med Tryckknappen (2), men mottagarna larmar inte.
 • Kontrollera batteriet i mottagaren.
 • Kontrollera att mottagarna inte är för långt bort genom att placera dem närmare Tryckknappssändaren.
 • Kontrollera att samtliga enheter i Visit-systemet är inställda på samma Radionyckel, se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.
 
 Mottagaren larmar konstigt när den aktiveras av Tryckknappssändaren.
 • Ställ Signalomkopplaren på 0000.
 
 Mottagaren signalerar utan att någon sändare aktiverats.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i det aktuella Visit-systemet. Det finns troligen ett annat system i närheten med samma Radionyckel.
 

  

RESURSER
 MANUAL DATABLAD