Appendix

Teknisk fördjupning

Dörrsändare

Visit Dörrsändare
Art. nr. BE1410

Appendix 

Fördjupning 

Inkoppling

Inkoppling av Extern mikrofon

Visit Dörrsändare, BE1410, har en möjlighet att ansluta Bellman Extern Dörrmikrofon BE9199/BE9200 (tillbehör) till Mikrofonuttaget (9). Dörrsändaren kan med hjälp av den externa mikrofonen plocka upp ljud även från ljudkällor som inte sitter alldeles intill Dörrsändaren, t.ex. porttelefoner och telefoner med lämplig ringsignal.

För mer information om hur mottagarna i Visit-systemet indikerar se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Signalmönster och Appendix/Fördjupning/Inställningar/Inställning av Aktiveringsmönster.

Inställningar

För normal användning behöver man inte göra några inställningar. Om man av någon anledning vill ändra på något finns beskrivningar nedan.

Radionyckel

För att kunna använda flera Visit-system i närheten av varandra utan att störa varandra, kan man ställa in olika Radionycklar på de olika systemen. Från fabrik är alla enheter i Visit-systemet inställda på samma Radionyckel, nämligen Radionyckel 0. Detta innebär att alla Radionyckelomkopplare på sändarna är ställda i läge OFF.

 • För att ändra Radionyckel ändras Radionyckelomkopplarna (7) till önskat värde.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

Signalmönster

Ett Signalmönster är benämningen på det sätt som en mottagare i Visit-systemet indikerar en aktivering. Genom att ändra sändarnas Signalomkopplare ändrar man Signalmönstret som mottagarna visar då sändaren aktiveras. Välj genom att följa anvisningarna under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Inställning av Aktiveringsmönster. 

Följande signalmönster finns för Visit Dörrsändare:
TypLysdiodmönsterLjudVibrationBlixt
Grön 1 Grön lyser konstant  1 x Ding dong, baston  Enstaka  Ja 
Grön 2 Grön blinkar två gånger åt gången  2 x Ding dong, baston  Enstaka  Ja
Grön 3 Grön blinkar tre gånger åt gången  1 x Ding dong, diskantton  Enstaka  Ja 
Grön 4 Grön blinkar konstant  2 x Ding dong, diskantton Enstaka Ja 
Gul 1 Gul lyser konstant  1 x Ring, baston  Kort  Ja 
Gul 2 Gul blinkar två gånger åt gången 2 x Ring ring, baston  Kort  Ja 
Gul 3 Gul blinkar tre gånger åt gången 1 x Ring, diskantton  Kort  Ja 
Gul 4 Gul blinkar konstant  2 x Ring ring, diskantton  Kort  Ja 

 

Inställning av Aktiveringsmönster

Visit Dörrsändare kan aktiveras på tre olika sätt.

Vid leverans sänder Dörrsändaren samma signal oberoende av vilken ingång som är orsak till aktiveringen.
signalswitch illustration
Genom Inlärningsläget kan olika ljud göra att samma Dörrsändare sänder olika Signalmönster beroende på vilket ljud som aktiverat Dörrsändaren. Se vidare Inställningar/Inlärning av ljud.

Tabellen nedan visar de standardinställningar som finns tillgängliga:
     Signalmönster vid aktivering: 
 Signalomkopplare     

Elektromagnetisk avkänning På(upp)

dip1000
Standard,
Int. Mik. 1 och Test knapp
Int. Mik. 2                               Ext. Mik.                          
 dip0000 Av Grön 1 Grön 4  Grön 2 
 dip0001 Av Grön 2 Grön 2 Gul 1
 dip0010 Av Grön 3 Grön 2 Gul 2 
 dip0011 Av Grön 4 Grön 1 Gul 3
 dip0100 Av Grön 1 Grön 3 Grön 4 
 dip0101 Av Grön 2  Grön 4 Gul 4
 dip0110 Av Grön 3 Grön 1 Gul 3
 dip0111 Av Grön 4 Grön 2 Grön 1
 dip1000 Grön 1 Grön 4 Grön 2
 dip1001 Grön 2 Grön 3 Gul 1
 dip1010 Grön 3 Grön 2 Gul 2
 dip1011 Grön 4  Grön 1 Grön 3
 dip1100 Grön 1 Grön 3  Grön 4 
 dip1101 Grön 2 Grön 4  Gul 4 
 dip1110 Grön 3 Grön 1 Gul 3
 dip1111 Grön 4 Grön 2 Grön 1

 

Elektromagnetisk avkänning

För att ytterligare förbättra flexibiliteten hos Visit Dörrsändare kan den känna av de elektromagnetiska fält som en elektromekanisk dörrklocka alstrar. Fördelen med detta är att man får ytterligare en avkänningsmöjlighet, vilket eliminerar risken för missade aktiveringar. För bästa resultat måste Dörrsändaren monteras max 3 cm från dörrklockan.

Om det finns ett konstant magnetfält i närheten av Dörrsändaren kommer detta att indikeras genom att Lysdioden (1) blinkar orange. Stäng i så fall av den elektromagnetiska avkänningen genom att sätta första omkopplaren av Signalomkopplarna (6) till OFF. Se vidare Appendix/Fördjupning/Inställningar/Inställning av Aktiveringsmönster.

Test

Det är enkelt att testa Visit Dörrsändare. Om den inte fungerar enligt beskrivningen nedan kan man kontrollera vidare under Felsökning/Felsökningsguide.

Hur man testar

Gör så här för att kontrollera Dörrsändarens sändare:

 • Tryck på Testknappen (2).
 • Dörrsändaren skall nu tända Lysdioden (1) både för att visa att den blivit aktiverad och för att visa att den sänder ut en signal till mottagarna i Visit-systemet.
 • Mottagarna i systemet skall visa larm på det vis som Dörrsändaren är inställd på med hjälp av Signalomkopplarna (6).

Gör så här för att kontrollera hela funktionen hos Dörrsändaren:

 • Kontrollera att Dörrsändaren är korrekt inkopplad. För inkopplingsanvisningar, se vidare under Att komma igång/Packa upp, montera och prova apparaten.
 • Aktivera Dörrsändaren med den dörrklocka som är aktuell.
 • Dörrsändaren skall nu tända Lysdioden (1) både för att visa att den blivit aktiverad och för att visa att den sänder ut en signal till mottagarna i Visit-systemet.
 • Mottagarna i systemet skall visa larm på det vis som Dörrsändaren är inställd på med hjälp av Signalomkopplarna (6). 

Felsökning

Det finns en hel del man kan kontrollera själv innan man sänder en produkt för reparation.

Felsökningsguide
SymtomÅtgärd
 Inget händer när sändaren aktiveras med testknappen.
 • För att motverka akustisk återkoppling väntar Dörrsändaren tills det varit tyst i 2 sekunder. Försök igen.
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22.
 • Kontrollera att alla anslutningar är korrekt gjorda.
 
 Lysdioden (1) lyser gult när Dörrsändaren aktiveras.  
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22.
 Lysdioden (1) lyser grönt när Dörrsändaren aktiveras men mottagarna larmar inte.
 • Kontrollera batteriet i mottagaren.
 • Kontrollera att samtliga enheter i Visit-systemet är inställda på samma Radionyckel. Se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.
 • Kontrollera att mottagarna inte är för långt bort genom att placera dem närmare sändaren.
 
 Mottagaren larmar med annat signalmönster än förväntat när den aktiveras av Dörrsändaren.
 • Ställ Signalomkopplaren på X000 för att få fabriksinställning. Om Inlärningsfunktionen använts kan denna raderas enligt anvisningarna på Funktion/Återställning av inlärda ljud.
 
 Dörrklockan ringer men Dörrsändaren aktiveras inte.
 • Flytta Dörrsändaren runt dörrklockan både närmare och längre bort. Normalt avstånd är cirka 3 cm från dörrklockan.
 • Prova att lära Dörrsändaren den aktuella dörrklockans ljud. Se vidare under Funktion/Inlärning av ljud.
 • Har dörrklockan en ringsignal som är kraftigt varierande i styrka och/eller tonhöjd? I så fall kan det vara svårt att detektera denna dörrklocka med inlärningsfunktionen. Prova att återställa Dörrsändaren till standard. Se vidare under Funktion/Återställning av inlärda ljud.
 • Åtgärda problemet enligt beskrivningarna under Funktion/Allmänt och Funktion/Användning av Bellman Extern Dörrmikrofon BE9199/BE
 
 Dörrsändaren aktiveras utan att dörrklockan ringer.
 • Stäng av magnetspolen ifall det är ett elektromagnetiskt fält från t.ex. en teleslinga som orsakar aktiveringen. Se vidare Appendix/Fördjupning/Inställningar/Elektromagnetisk avkänning.
 • Prova att lära Dörrsändaren den aktuella dörrklockans ljud. Se vidare under Funktion/Inlärning av ljud.
 • Åtgärda problemet enligt beskrivningarna under Funktion/Allmänt och Funktion/Användning av Bellman Extern Dörrmikrofon BE9199/BE
 
 Lysdioden (1) blinkar gult.
 • Se till att det är tyst vid Dörrsändaren.
 • Stäng av magnetspolen ifall det är ett elektromagnetiskt fält från t.ex. en teleslinga som orsakar felindikeringen. 
 • Koppla bort Extern mikrofon ifall en felaktig mikrofon är inkopplad.
 
 Mottagaren signalerar utan att någon sändare aktiverats.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i det aktuella Visit-systemet. Det finns troligen ett annat system i närheten med samma Radionyckel.
 

 

RESurser
 MANUAL DATAblad