Vårt uppdrag
Vi vill göra skillnad

Autonomi genom teknologi

På Bellman & Symfon är vi hängivna vår uppgift att förbättra livskvaliteten för hörselskadade och döva. Genom ett nära samarbete med experter inom hörselvården utvecklar vi produkter som gör hemmet smart, säkert och tryggt. Våra medarbetare och samarbetspartners har olika bakgrund och kompetenser. Men vi har en sak gemensamt: vi vill göra skillnad.

Vår kultur

Vår företagskultur vilar på fyra hörnstenar som vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Våra 4 C:
Kunden i fokus
Kreativitet och innovation
Löpande förbättringar
Tydlighet och öppenhet

Kunden i fokus

Genom att förstå kundens behov utvecklar vi lösningar som ger mervärde. Vi arbetar nära kunden för att hitta den optimala lösningen som uppfyller hens behov - idag och imorgon.

 • Vi lyssnar på kundens behov
 • Vi är lätta att ha att göra med
 • Vi är proaktiva i våra kundrelationer
 • Vi är kompetenta och tillförlitliga

Kreativitet och innovation

Genom att ständigt utmana oss, säkerställer vi att vi fortsätter att utvecklas som organisation. Vi anser att det alltid är bättre att ta risken och våga prova nya idéer än att inte våga göra någonting alls.

 • Vi bidrar med nya idéer och förslag
 • Vi uppmuntrar varandra att hitta nya infallsvinklar
 • Vi har en öppen attityd
 • Vi lyssnar på varandra och visar varandra respekt

Löpande förbättringar

Det finns alltid utrymme för förbättringar - i såväl stort som smått. Vi utvärderar därför ständigt nya, innovativa lösningar som förenklar tillvaron för slutanvändaren.

 • Vi frågar oss varje dag vad vi kan förbättra
 • Vi uppmuntrar varandra till att hitta nya lösningar
 • Vi har en öppen attityd till förändring
 • Vi arbetar effektivt och målinriktat

Tydlighet och öppenhet

I vår organisations lämnas det utrymme för allas åsikter och funderingar. Diskussioner och beslut baseras på fakta. Det är allas ansvar att följa de beslut som fattats.

 • Vi lämnar plats för allas åsikter
 • Vi agerar på ett etiskt, ansvarsfullt och hållbart sätt
 • Vi visar varandra respekt
 • Vi är engagerade i vårt arbete och har en öppen attityd

Vi välkomnar dina synpunkter

Vi sätter alltid de mänskliga aspekterna i fokus. Detta genomsyrar allt ifrån vår tonalitet till hur vi bemöter våra kunder, partners och kollegor. Har du någon idé eller åsikt om hur vi kan förbättra oss? Hör gärna av dig och berätta mer.

Kontakta oss