Vi vill göra skillnad

Vår målsättning

På Bellman & Symfon är vi hängivna vår uppgift att förbättra livskvaliteten för våra äldre. Genom ett nära samarbete med ledande experter inom hörsel och vård utvecklar vi kontinuerligt produkter som gör hemmet smart, säkert och tryggt. Våra medarbetare och samarbetspartners har olika bakgrund och kompetenser. Men vi har en sak gemensamt: vi vill göra skillnad.

Företagets huvudkontor ligger i Göteborg, med kontor i USA, England, Nederländerna, Tyskland och Kina. Bellman & Symfon finns dessutom representerat i övriga Europa, Asien och Nordamerika.

En kvinna i Tibet som hör för första gången på många år med hjälp av Maxi. Volontärarbete i samarbete med Tsum Hearing Program.

Vår kultur

Vår företagskultur vilar på fyra hörnstenar, ”fyra C”, som vägleder oss i vårt dagliga arbete:

Kunden i fokus

Kreativitet och innovation

Löpande förbättringar

Tydlighet och öppenhet

Kunden i fokus

Genom att förstå våra kunders behov utvecklar vi lösningar som ger mervärde. Vi arbetar nära med kunden för att hitta den optimala lösningen för att uppfylla hans eller hennes behov - idag och imorgon.

 • Vi lyssnar på kundens behov
 • Vi är enkla att ha att göra med
 • Vi är alltid proaktiva i våra kundrelationer
 • Vi är kompetenta och hanterar kommunikation på ett tillförlitligt sätt

Kreativitet och innovation

Genom att ständigt utmana oss, säkerställer vi att vi fortsätter att utvecklas som organisation. Vi anser att det alltid är bättre att ta risken och våga prova nya idéer än att inte våga göra någonting alls. 

 • Vi bidrar med nya idéer och förslag
 • Vi uppmuntrar varandra att hitta nya infallsvinklar
 • Vi har en öppen attityd
 • Vi lyssnar på varandra och visar varandra respekt

Löpande förbättringar

Det finns alltid utrymme för förbättringar - i såväl stort som smått. Vi utvärderar därför ständigt nya, innovativa lösningar som förenklar tillvaron för slutanvändaren.

 • Vi frågar oss varje dag vad vi kan förbättra
 • Vi uppmuntrar varandra till att hitta nya lösningar
 • Vi har en öppen attityd till förändring
 • Vi arbetar effektivt och målinriktat

Tydlighet och öppenhet

I vår organisations lämnas det utrymme för allas åsikter och funderingar. Diskussioner och beslut baseras på fakta. Det är allas ansvar att följa de beslut som fattats.

 • Vi lämnar plats för allas åsikter
 • Vi agerar på ett etiskt, ansvarsfullt och hållbart sätt
 • Vi visar varandra respekt
 • Vi är engagerade i vårt arbete och har en öppen attityd

The Star Formula®

Bellman & Symfon har utvecklat en egen metod som vi kallar The Star Formula® för att säkerställa att alla viktiga faktorer noga övervägs under utveckling, tillverkning och distribution av företagets produkter. Genom att använda denna metod kan vi försäkra oss om att våra lösningar blir "Best-in-Class" i det marknadssegment vi verkar.

Innovativ kvalitet, IQ

IQ representerar de egenskaper som vi strävar efter att ge varje ny produkt, och som ser till att den är både innovativ och användarvänlig.

Emotionell kvalitet, EQ

EQ står för det känslomässiga band som knyts mellan användare och produkt, och därigenom till varumärket.

Servicekvalitet, SQ

SQ representerar det engagemang och den hängivenhet som företaget och dess partners visar i sin interaktion med kunden.

Priskvalitet, PQ

Vi lägger alltid samman innovativa, emotionella och servicekvaliteter för att säkerställa att du får ut det bästa möjliga värdet för dina pengar.

Bäst i klassen

När du väljer en produkt från oss kan du vara säker på att den håller vad den lovar och att priset är rimligt, helt enkelt att du har valt stjärnan i klassen.

Jobba hos oss

Vill du vara med och göra skillnad? Vi på Bellman & Symfon är alltid på jakt efter begåvade och hängivna personer som delar vår passion och våra värderingar. Skicka din intresseanmälan till oss idag. 

Skicka meddelande

Vi välkomnar dina synpunkter

The Bellman & Symfon Group är ISO-certifierat enligt både det allmänna kvalitetssystemet och kvalitetssystemet för medicinteknik.

Med betydelsen av kommunikation i åtanke är det min stora glädje och mitt ansvar att leda Bellman & Symfon i vår strävan att förbättra livskvaliteten för våra äldre. Har du någon idé eller åsikt om hur vi kan förbättra oss? Kontakta oss och berätta mer. Vi välkomnar dina synpunkter.

KONTAKTA OSS

Med vänlig hälsning
Peter Jungvid
/Grundare och VD