Vi vill göra skillnad

På Bellman & Symfon arbetar vi engagerat med att skydda människors hörsel och underlätta vardagen för de med nedsatt hörsel. Här kan du läsa mer om oss.

Vårt åtagande

Vår målsättning

På Bellman & Symfon är vi hängivna vår uppgift att förbättra livskvaliteten för människor med hörsel- och vårdrelaterade behov. Genom att kontinuerligt utveckla nya innovativa produktlösningar vill vi göra det möjligt för så många människor som möjligt att leva ett enklare och säkrare liv.

Företagets anställda och sammarbetspartners är alla djupt engagerade i frågan och vi har ett nära samarbete med hörselvården och andra ledande experter inom vård och omsorg.

Vårt åtagande

Vårt åtagande börjar med att vi lyssnar noga på kundens önskemål för att förstå det bakomliggande behovet. Därefter utvecklar vi en lösning som tillgodoser behovet utifrån form, funktion, pris och prestanda.  Vi vill också att produkten skall finnas tillgänglig genom kunniga återförsäljare som engagerar sig helhjärtat i dig och ditt behov.

Företagets huvudkontor ligger i Göteborg, med helägda dotterbolag i Guangzhou i Kina samt i Lüneburg i Tyskland. Bellman & Symfon finns dessutom representerat i övriga Europa, Asien och Nordamerika.

Vår kultur

Vår företagskultur

Vår företagskultur vilar på fyra hörnstenar, ”fyra C”, som vägleder oss i vår målsättning att vara ett innovativt företag med högt i tak. Vi strävar efter en miljö där kunden är i fokus och där vi alltid är öppna för förändringar och bemöter varandra med respekt.

 • Kunden i fokus - Vi ser alltid till kundens behov
 • Kreativitet och innovation - vi uppmuntrar nya idéer och tankar
 • Löpande förbättringar - vi gör saker lite bättre varje gång
 • Tydlighet och öppenhet - vi kommunicerar på ett öppet sätt

Kunden i fokus

Vi prioriterar alltid kundens behov

Genom att förstå kundens bakomliggande behov kan vi utveckla lösningar som verkligen gör skillnad. Vi arbetar i nära samarbete med användare och ledande expertis inom hörsel för att kunna presentera en lösning som uppfyller eller överträffar kundens förväntningar.

Så arbetar vi

 • Vi lyssnar på våra kunder och agerar utifrån deras behov
 • Vi utgår från ömsesidigt högt ställda förväntningar
 • Vi är alltid proaktiva i våra kundrelationer
 • Vi har hög kompetens och tillförlitlighet inom vårt område

Kreativitet och innovation

Vi uppmuntrar nya idéer och tankar

Genom att ständigt utmana oss själva och våra idéer säkerställer vi att vi fortsätter att utvecklas som organisation. Vi anser att det alltid är bättre att ta risken och våga prova nya idéer än att inte våga göra någonting alls. I en kreativ miljö är det tillåtet att göra misstag.

Så arbetar vi

 • Vi bidrar med nya idéer och förslag
 • Vi uppmuntrar varandra att hitta nya infallsvinklar
 • Vi har en öppen attityd
 • Vi lyssnar på varandra och visar varandra respekt

Löpande förbättringar

Vi strävar efter att göra saker lite bättre varje gång

Det finns alltid utrymme för förbättringar - i såväl stort som smått. Vi utvärderar därför ständigt nya, innovativa lösningar som förenklar tillvaron för slutanvändaren. Genom att agera på detta sätt säkerställer vi att vi möter kundens nuvarande och framtida behov.

Så arbetar vi

 • Vi frågar oss varje dag vad vi kan förbättra
 • Vi uppmuntrar varandra till att hitta nya lösningar
 • Vi har en öppen attityd till förändring
 • Vi arbetar effektivt och målinriktat 

Tydlighet och öppenhet

Vi kommunicerar på ett rakt och sakligt sätt

I vår organisations lämnas det utrymme för allas åsikter och funderingar. Diskussioner och beslut baseras på fakta. Det är allas ansvar att följa de beslut som fattats.

Så arbetar vi

Vi lämnar plats för allas åsikter och frågor
Vi agerar på ett etiskt, ansvarsfullt och hållbart sätt
Vi litar på varandra och visar varandra respekt
Vi är engagerade i vårt arbete och har en öppen attityd

Vår metodik

The Star Formula®

Bellman & Symfon har utvecklat en egen metod som vi kallar ”The Star Formula” för att säkerställa att alla viktiga faktorer noga övervägs under utveckling, tillverkning och distribution av företagets produkter. Genom att använda denna metod kan vi försäkra oss om att våra lösningar blir
"Best-in-Class" i det marknadssegment vi verkar.

The Star Formula fungerar i praktiken på samma sätt som att baka bröd, i den meningen att du behöver tillsätta ingredienser som gör det både mättande, näringsrikt och gott. När vi utvecklar en ny produkt tillsätter vi därför alltid följande ingredienser:

Innovativ kvalitet, IQ

Den här ingrediensen representerar de nyskapande egenskaper som vi strävar efter att ge varje nyutvecklad produkt. Genom att lägga till unika funktioner som t.ex. hög ljudkvalitet och lång räckvidd, ser vi till att lösningen är både användarvänlig och innovativ.

+ Emotionell kvalitet, EQ

Den här ingrediensen representerar det känslomässiga band som knyts mellan användare och produkt – och därigenom till varumärket. Vi vill erbjuda lösningar som överträffar folks förväntningar och bygga en god och varaktig relation med kunden.

+ Servicekvalitet, SQ

Den här ingrediensen representerar det engagemang och den hängivenhet som företaget och dess partners visar i sin interaktion med kunden. Hos oss blir du alltid väl omhändertagen av engagerade och specialistutbildade medarbetare som förstår dina behov.  

/ Priskvalitet, PQ

Vår ambition är att underlätta vardagen för så många människor med funktionsnedsättning som möjligt. Det gör vi genom att utveckla prisvärda produkter som många har råd med.

= Det vinnande receptet

När du väljer en produkt från Bellman & Symfon kan du vara säker på att den håller vad den lovar och att priset är rimligt – att du har valt stjärnan i klassen.

Kontakta oss

Vi välkomnar dina synpunkter

Företaget Bellman & Symfon är certifierat enligt både ISO 9001 och ISO 13485 kvalitetssystem och har det högsta kreditbetyget, AAA.

Det är min stora glädje och mitt ansvar att leda Bellman & Symfon i vår strävan att utveckla och erbjuda förstklassiga hörselhjälpmedel som hjälper människor med hörselnedsättning till en enklare vardag. Har du någon idé eller åsikt om hur vi kan förbättra oss? Kontakta oss och berätta mer. Vi välkomnar dina synpunkter. 

KONTAKTA OSS

Med vänlig hälsning
Peter Jungvid
/Grundare och VD

Mer information

Upptäck vårt sortiment av hörselprodukter och hitta en lösning som passar dina behov. 

SE VÅRT SORTIMENT

Läs inspirerande berättelser om hur människor med hörselnedsättning har blivit hjälpta.

LÄS BERÄTTELSERNA

Ring, skicka e-post, chatta med oss eller ställ din fråga direkt till oss här på hemsidan.

KONTAKTA OSS