Ljud kan vara skadligt

I vår vardag bombarderas vi ständigt med en
strid ström av ljud – i skolan, hemma, på jobbet
och på stan. Många av dessa ljud kan skada
din hörsel.

Så skyddar du hörseln

Din hörsel är ömtålig

Vanligt trafikbuller har en ljudnivå på ca 85 dB. Om du utsätter dig för ljud som är högre än det i mer än åtta timmar per vecka så kan din hörsel skadas permanent. På klubbar eller konserter är nivån ofta mer än 100 dB.

Många tror att man kan "känna" när ljudet är för högt, men det är helt fel. Höga ljudnivåer är skadliga långt innan det gör ont. Vad som gäller är att ju starkare ljudet är - desto kortare tid behövs för att din hörsel skall skadas. I tabellen till höger får du en uppfattning om hur länge du klarar av olika ljudnivåer.

En god nyhet är att kan förhindra eventuella skador genom att följa några enkla råd. Börja med att fundera på hur mycket ljud du utsätts för varje dag. Det enklaste sättet att skydda dig är att helt enkelt minska tiden som du utsätter dig för starka ljud. Här är tre tumregler som du kan följa:

Flytta dig

Stå alltid en bit bort från högtalare och andra starka ljudkällor – öronen kommer att tacka dig.

Sänk volymen

MP3-spelaren, mobiltelefonen och teveapparaten är ofta på för högt – sänk volymen!

Använd skydd

Använd alltid hörselskydd i bullriga miljöer eller om du använder verktyg som låter mycket.