Garanterat bra vård

Hörsel- och dövverksamheten i Västra Götaland är ett skolexempel på en välfungerande vårdinrättning. Men att hitta rätt lösning till rätt behov är inget som görs i en handvändning.

Användarberättelser

”Kan man inte installera och sköta utrustningen så spelar det ingen roll hur bra den är.”

Bra vård i rimlig tid. Så kan man sammanfatta den nationella vårdgarantin som beskriver hur lång tid du som patient som längst ska behöva vänta på att få komma på besök, behandling eller operation i primär- och specialistvården. Men att erbjuda bra vård i rimlig tid med starkt begränsade medel är förstås lättare sagt än gjort. Hörsel- och dövverksamheten i Västra Götalandsregionen är en vårdinrättning som klarar av det.

Se filmen om Gunilla. 

Se filmen om Casper Gunilla Jansson

Det är inga trolleritricks eller snabba fixar som är lösningen – det gäller framförallt att hålla sig med kunnig personal som trivs och arbetar hårt, menar fd verksamhetschef Gunilla Jansson. Det handlar om att få ut så mycket som möjligt av varje krona, inte bara på personalsidan utan också på de tekniska hjälpmedel som används i verksamheten.

- Vi har mycket god kontroll på allt vi köper in och som vi har ute hos våra patienter. Kontrollen på inflöde, produktion kopplat till ekonomi är väldigt noggrann. Men i slutändan är det viktigaste att patienterna får det de behöver utifrån sina individuella behov.

Att göra en ordentlig behovsanalys är en nyckelfaktor i hörsel- och dövverksamheten. Blir den inte ordentligt gjord innebär det onödiga kostnader för verksamheten och inte minst onödigt krångel för patienten.

-Vi börjar alltid med en hörselmätning så att vi ser exakt hur hörseln ser ut. Därefter gör vi behovsanalysen där patienten får berätta vad som upplevs som ett problem och vad denne behöver hjälp med.

”Vi klarar vårdgarantin, vår ekonomi är i balans, och framförallt är patienterna nöjda.”

Baserat på vad man kommer fram till under behovsanalysen får patienten olika typer av hjälpinsatser beskrivna för sig. Efter att patienten fått reflektera över dessa insatser tas en rehabiliteringsplan fram som ofta inleds med teknisk rehabilitering i form av lösningar som hörapparater eller varseblivningssystem. När det gäller tekniska lösningar är det en självklarhet att kvaliteten ska vara hög och livslängden lång. Men det är inte det enda som är viktigt, poängterar Gunilla.

- Framförallt ska tekniska lösningar vara användarvänliga. Vi har patienter i alla åldrar, och kan man inte installera och sköta utrustningen så spelar det ingen roll hur bra den är.

När Gunilla blickar framåt gör hon det med tillförsikt. Politikerna applåderar arbetet som görs på hörsel- och dövverksamheten och varken politiker eller Gunilla känner att man behöver ändra på ett koncept som fungerar så bra som det gör.

- Vi klarar vårdgarantin, vår ekonomi är i balans, och framförallt är patienterna nöjda.

Så här blir det lättare att höra telefonen och dörrklockan

Upptäck Visitsystemet