Erik Molund

Stridspilot i division Gustav Blå

En extrem ljudmiljö.

Vrålande jetmotorer brukar ofta få symbolisera riktigt höga decibeltal. För stridspiloten Erik är det en arbetsplats i ständig kamp mot buller.

Erik Molund är stridspilot i divisionen Gustav Blå på flygflottiljen i Såtenäs. Han jobbar bland annat med att utbilda elever i hur man flyger JAS 39 Gripen. Erik har själv flugit Gripen i tio år och har under den tiden hunnit med över 1000 flygtimmar.

Just pilotyrket är en yrkesgrupp som ofta råkar ut för hörselskador i och med den extrema ljudmiljön.

– Det är en väldigt bullrig miljö både inuti och utanför planet, det rör sig om höga nivåer som är farliga för hörseln, säger Erik.

Många hade problem.

Eriks division började använda hörselskyddet ER 15 för snart tio år sedan. Innan dess var öronen endast skyddade av hjälmen som är stoppad med tempur.

– Det ständiga bullret från motorn kombinerat med de ibland upp till 125 dB höga varningssignalerna ger en mycket påfrestande ljudmiljö. Och innan vi utrustades med hörselskydden hade flera piloter problem med hörseln.

Varningsmeddelandena kan fortfarande komma i maximal volym men med hörselskydden är det faktiskt inte något problem.

Dämpar lagom.

Dämpningen i hörselskyddet är precis på den nivå som passar Erik under hans flygningar. Han föredrar den höga dämpningen, och när han vrider upp volymen på kommunikationen och varningssignalerna får han precis den information han vill ha och slipper bullret. Det är väldigt positivt.

– Förutom att risken för hörselskador minskar drastiskt är jag nu också piggare efter jobbet. Vi slipper dessutom tjutet i öronen som tidigare var ofrånkomligt efter ett flygpass. Jag är väldigt tacksam för hörselskyddet, många hade fått hörselskador annars.

– Idag skulle jag aldrig ta ur propparna under tiden jag är på plattan eller i planet, det händer inte.