Trygghet och enkelhet är viktigt

Andreas arbetar som hörselingenjör och installerar hörselhjälpmedel i hemmet hos våra äldre. Han upplever att de han besökt känner sig tryggare efteråt.

Livsberättelser

Produkterna är väldigt enkla att installera och eventuella problem går fort att lösa

Andreas Henryd arbetar som hörselingenjör på sjukhuset i Borås. En stor del av hans arbetsuppgifter är att installera hörselteknisk utrustning hemma hos patienter. Oftast rör det sig om Visit-produkterna till dörr, telefon och brandvarnare. Men det handlar också om slingor till tv, väckarklockor, tryckknappssändare m.m. 

Anderas började sin karriär i Norrland och har arbetat i branschen sedan 1992. Han bedömer att det lika många som använder hjälpmedel för hörseln nu som då, men han ser ändå ett antal förändringar.

-Produkterna har blivit bättre, utvecklingen går framåt. Man ser även fler portabla system idag jämfört med förr, då det var mest fasta installationer. Det är dessutom fler hembesök nu. Inte för att Bellman & Symfon-produkterna blivit mer komplicerade, utan för att tv-apparater och telefoner blir alltmer avancerade, säger Andreas.

Tillsammans med sina kollegor är Andreas ute hos klienter måndag till fredag, det rör sig om ungefär 20 insatser i veckan.

-Vi besöker bara de hem där det är problem med installationerna, men det är ju väldigt m många fler som får produkterna utan bekymmer. Det rör sig om tusentals människor.

För att få tillgång till hjälpmedel behöver man oftast gå till en audionom, där får man hjälp utifrån vilka behov man har. Om det finns ett klarlagt behov så beviljas oftast önskemålen. Bedömningen görs individuellt av audionomer, och Andreas erfarenhet är att man är relativt frikostiga med att bevilja utrustning.

På sjukhuset i Borås har man arbetat med produkter från Bellman & Symfon i mer än 15 år och det är väldigt sällan folk är missnöjda.

-Ur ett installatörsperspektiv är produkterna väldigt enkla att installera, och eventuella problem går fort att lösa. Sen är det väldigt skönt både för mig och för patienterna att produkterna för det mesta är sladdfria. Men för patienterna är det självklart trygghetsaspekten som är den viktigaste. Att de inte ska behöva oroa sig för att missa ett telefonsamtal eller att inte vakna i tid. 

Läs mer om våra produkter som underlättar vardagen för personer med hörselnedsättning

Bläddra i katalogen

Andras berättelser

Rockrevolutionen tvingade Rune att skruva upp ljudet. Det fick konsekvenser senare i livet.

Läs Runes berättelse

David har alltid varit extremt svårväckt. Efter år i dvala har han äntligen hittat lösningen.

Läs Davids berättelse

Tack vare trygghetslarmet kom ambulansen i tid när Rudolf fick hjärtinfarkt.

Läs deras berättelse