Om hörselnLåt inte hörselnedsättning begränsa dig.