Solocom

Hörselskydd för komradio och mobil

Trygg och säker kommunikation

I en arbetsmiljö med stormande eldsvådor, slamrande maskiner och tjutande sirener är det kritiskt att rätt budskap snabbt når fram. Solocom stänger ute buller och lyfter fram tal så att du hör klart och tydligt vad som sägs i komradion och mobilen. Solocom finns att få i två olika utföranden:

Solocom Tube

För användning i utsatta miljöer.
Läs mer

Boom Mic

För anslutning till mobiltelefon.
Läs mer

Solocom Lo

För anslutning till komradio.
Läs mer

Solocom Tube

Solocom Tube är utvecklad för att höra komradion i speciellt utsatta miljöer där det inte är lämpligt att använda en traditionell radioanslutning. Den ger ett garanterat skydd mot buller samtidigt som talet lyfts fram. Med Solocom Tube kan du sänka volymen på komradion och därmed minimera risken för hörselskador.

Missa inga anrop

Solocom Tube använder ett AT-filter som stänger ute bullret så att du lättare hör anropet. Den kombineras med hörselskyddet Bellman SafeSound som är utrustad med ett RC-filter. När du träffar din hörselspecialist får du hjälp att välja den filteruppsättning som ger dig optimal skyddseffekt. 

Dämpning

Medeldämpning, APV, i decibel för Solocom Tube över olika frekvenser.

Snabbfakta

Filter
RC15+AT20, RC17+AT20,
RC18+AT25, RC19+AT25

Data enl. EN352-6
Kombinerat med Otto eller
Motorola Surveillance Kitx
Innivå: 24mV
Utnivå: 82dB(A)

Övrigt
Kabellängd: 320 - 480 mm

I förpackningen
Solocom Tube
2 × dämpningsfilter
Tåligt etui
Bruksanvisning

Boom Mic

Att prata i mobilen i en bullrig miljö kan vara nästan helt omöjligt. Risken är då att du tar av dig kåporna eller bågarna för att höra bättre. Med bommikrofonen kan du tala ostört utan att behöva ta ut skydden. Den används tillsammans med hörselskyddet Bellman SafeSound och levererar klart och tydligt tal samtidigt som bullret stängs ute.

Maximera taluppfattningen

Bommikrofonen är utrustad med ett AT-filter. I andra örat sitter ett SafeSound-skydd med ett RC-filter. Du kan kombinera fritt bland de olika filtren för att skapa optimal skyddseffekt. Eftersom mikrofonen är placerad nära munnen blir taluppfattningen mycket god. Bommikrofonen finns med och utan elektronisk svarsknapp.

Dämpning

Medeldämpning, APV, i decibel för Boom Mic över olika frekvenser.

Snabbfakta

Filterval
RC15+AT20, RC17+AT23
RC18+AT23, RC19+AT25

Mikrofon
Riktverkande

Högtalare
Impedans: 1160-1740Ω  @1KHz
Resistans: 320-432Ω @20°C

Data enl. EN352-6
Innivå: 46mV
Utnivå: 82dB(A)

Övrigt
950-1050 mm lång kabel
Finns med och utan svarsknapp

I förpackningen
Boom mic + filter
Klämma + etui
Svarsknapp, PTT (BE1840-42)

Solocom Lo

Ute på fältet är radiokommunikationen med kolleger och sambandscentral helt avgörande. I stökiga miljöer kan det vara svårt att höra anropet och då är risken stor att kåporna åker av. Men även en kort tids bullerexponering kan orsaka en permanent hörselskada. Med Solocom Lo hör du klart och tydligt samtidigt som din hörsel effektivt skyddas.

Skyddar din hörsel ute på fältet

Solocom Lo kombineras med hörselskyddet Bellman Safesound som är utrustad med ett valfritt RC-filter. Solocom Lo har ett AT-filter med en inbyggd ljudnivåbegränsning på max 82 dB(A) för att säkerställa att du inte exponeras för skadligt ljud.

Dämpning

Medeldämpning, APV, i decibel för Solocom Lo över olika frekvenser.

Snabbfakta

Filterval
RC15+AT20, RC17+AT23
RC18+AT23, RC19+AT25

Data enl. EN352-6
Innivå: 41mV
Utnivå: 82dB(A)

Övrigt
450-1450 mm lång kabel
Ljudnivå begränsad
till max 82 dB(A)

I förpackningen
Solocom Lo
2 × dämpningsfilter
Tåligt etui
Bruksanvisning