En bra ljudmiljö lönar sig

Arbetsmiljöverket har tagit fram fyra steg för att systematiskt kunna arbeta förebyggande med buller på arbetsplatsen. Här kan du som skyddsombud läsa mer om det.

För skyddsombudet

Arbeta förebyggande mot buller

Arbetsgivare bär ansvaret för att arbeta förebyggande mot buller på arbetsplatsen. Oftast sker det tillsammans med skyddsombudet eller genom företagshälsovården.

Risken för kostnader i samband med arbetsfrånvaro eller anställda som inte orkar arbeta med full kapacitet på grund av en bullrig miljö gör det lika lönsamt som viktigt att ta bullerfrågorna på allvar. Arbetsmiljöverket har tagit fram fyra steg för att systematiskt kunna arbeta med detta.

Läs hela rapporten

Fyra steg till en bättre ljudmiljö

1. Undersökning

Fråga i vilka situationer dina kollegor behöver höja rösten, om bullret upplevs som stressande eller om de är helt uttröttade efter en vanlig arbetsdag. Undersök vilken eventuell utrustning som används då bullret upplevs vara värst.

2. Riskbedömning

Genom intervjuer, möten eller enkäter kan du skapa dig en rättvis bild av arbetsmiljön och bedöma om de identifierade riskerna kan orsaka olyckor eller ohälsa för dina kollegor. Gör löpande bedömningar och dokumentera dem.

3. Åtgärder

I de flesta fall krävs det en kombination av åtgärder som måste rangordnas så att det värsta bullret åtgärdas först, helst direkt vid källan. Ofta behövs det ett par hörselskydd för att komma tillrätta med bullersituationen.

4. Kontroll

Gör löpande uppföljningar tillsammans med dina kollegor för att säkerställa att åtgärderna ni genomfört har varit tillräckliga. Det kan göras till exempel genom kontrollmätningar av bullret. Ta fram en ny handlingsplan för eventuella ytterligare förbättringar av arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket har publicerat flera rapporter om buller på arbetsplatsen. Besök deras temasida för att ta reda på mer.

Gå till hemsidan

Formgjutna hörselskydd

Bellman ER är formgjutna hörselskydd som erbjuder kompromisslös ljudkvalitet och oslagbar passform.

Bellman ER

Bellman ER är speciellt utvecklat för dig som behöver dämpa ljudnivån utan att hindra kommunikationen med kolleger och elever.

Bellman ER

Bellman RC och CH är speciellt framtagna för dig som arbetar i en krävande arbetsmiljö inom exempelvis verkstadsindustrin eller byggsektorn.

Bellman RC och CH